Youth Dynamics

Youth Dynamics – Καλλιεργώντας την Περιβαλλοντική Συνείδηση στους νέους

 

Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρούνται από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου πολιτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι τυφώνες παρουσιάζουν έξαρση τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι άνθρωποι επιζητούν συνεχώς, με ένα αλόγιστο τρόπο, την ανάπτυξη και την ευημερία. Η ανάπτυξη, όμως, και η πρόοδος είναι συμβατές μόνο όταν διασφαλίζονται και ανανεώνονται τα φυσικά θεμέλια της ζωής, όταν το παρόν δεν υποθηκεύει το μέλλον.

H οργάνωση νεολαίας Youth Dynamics, δείχνοντας έμπρακτα την ανησυχία της για την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, διοργανώνει ένα Σχέδιο Αλληλεγγύης με τίτλο «Καλλιεργώντας την Περιβαλλοντική συνείδηση στους νέους». Το πρόγραμμα διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδίου, που ξεκινά αρχές Μαρτίου και θα έχει διάρκεια 1 χρόνο, προβλέπονται να πραγματοποιηθούν πολλές δραστηριότητες οι οποίες θα εξυπηρετούν τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει δεντροφυτεύσεις, εκστρατείες καθαριότητας και ανακύκλωσης, αναδασώσεις και συντηρήσεις υφιστάμενων δασικών περιοχών, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εργοστάσια ανακύκλωσης και κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, σεμινάρια και διαλέξεις αναφορικά με την καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης καθώς επίσης και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Μέσα από αυτό το σχέδιο, οι διοργανωτές προσδοκούν στην υιοθέτηση οικολογικού τρόπου ζωής από την νεολαία και να καλλιεργήσουν στους συμμετέχοντες το συναίσθημα της αλληλεγγύης για το περιβάλλον ώστε μέσα από διάφορες δραστηριότητες να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση.

Επιπρόσθετα οι νέοι θα ενημερωθούν σχετικά με τις αξίες της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της κομποστοποίησης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη πράσινη ανάπτυξη, του Βιώσιμους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι πιο πάνω δ΄ρασεις αποσκοπούν στην αφύπνιση των νέων για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και για ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Οι ομάδες στόχοι του σχεδίου περιλαμβάνουν νέους, μαθητές κα φοιτητές, ακτιβιστές και περιβαλλοντιστες που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν περισσότερο την οικολογική τους συνείδηση και να υιοθετήσουν συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον. Επίσης στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν νέοι που θέλουν να εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες, εργαστήρια, συζητήσεις και παιχνίδια που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ανάληψη δράσης έτσι ώστε να ενστερνιστούμε έναν τρόπο ζωής οικολογικά προσανατολισμένο.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη σύγχρονη εποχή έχουν αποκτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Η επένδυση, λοιπόν, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους καθίσταται υψίστης σημασίας.
Το όφελος της κοινωνίας μας από μια τέτοια επένδυση θα είναι η διαμόρφωση μόνιμης οικολογικής συμπεριφοράς με έμπρακτη και καθημερινή πλέον εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των αξιών και της στάσης απέναντι στο περιβάλλον. Ως Youth Dynamics μέσω αυτού του σχεδίου Αλληλεγγύης, στοχεύουμε στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και στην ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβάλλοντος.
Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν περισσότερα στοιχεία για το περιβάλλον, να μάθουν για την σημασία της ανακύκλωσης και την αξίας της καθαριότητας. Επίσης θα ευαισθητοποιηθούν για διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα, θα έρθουν πιο κοντά στη φύση και θα γίνουν πιο ευσυνείδητοι πολίτες. Επιπλέον, οι μέθοδοι εργασίας θα συμβάλλουν στη συνεργασία των νέων, στην δημιουργία ομαδικού πνεύματος και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της Νεολαίας.