Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2020

Οι ευκαιρίες για Εθελοντισμό, Πρακτική άσκηση και Εργασία συνεχίζονται και το 2020!

Δείτε τον νέο Οδηγό του Προγράμματος