Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 2022

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 2022

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2022 δημοσιεύθηκε.

Ενημερωθείτε για τα νέα χαρακτηριστικά του Προγράμματος, ξεκινήστε να σκέφτεστε και να σχεδιάζετε το επόμενο σας Έργο Αλληλεγγύης, εγγραφείτε στην πλατφόρμα για να κάνετε εθελοντισμό και μείνετε συντονισμένοι/ες για περαιτέρω ενημέρωση και τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Συμβουλευθείτε τα έγγραφα και τα εργαλεία που παρατίθενται παρακάτω.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Call for proposals 2022 – EAC/A10/2021 European Solidarity Corps 2021/C 464/05

Οδηγός προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022

Ο οδηγός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022 περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση. Περιγράφει λεπτομερώς τους όρους που διέπουν τα έργα για τα οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο πλαίσιο της γενικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Τύπος δραστηριότητας Προθεσμία Πού πρέπει να υποβάλετε την αίτηση
Έργα εθελοντισμού 23 Φεβρουαρίου 2022

4 Οκτωβρίου 2022 (προαιρετικός γύρος)

Εθνικός φορέας
Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας 6 Απριλίου 2022 Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Έργα αλληλεγγύης 23 Φεβρουαρίου 2022

4 Μαΐου 2022 (προαιρετικός γύρος)

4 Οκτωβρίου 2022

Εθνικός φορέας
Εθελοντισμός στο πλαίσιο του Σώματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας 3 Μαΐου 2022 Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

 

Οι αιτήσεις για τα σήματα ποιότητας μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Για τις αποκεντρωμένες δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση των εθνικών φορέων, υποβάλλετε την αίτησή σας μέσω της ιστοσελίδας του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Για την ενημέρωση και την προετοιμασία σας, θα βρείτε υποδείγματα των εντύπων αίτησης εδώ: Πρόσκληση 2021 — Σήμα Ποιότητας (ESC 50), δείγμαΠρόσκληση 2021 — Έργα εθελοντισμού (ESC 51), δείγμαΠρόσκληση 2022 — Έργα αλληλεγγύης (ESC 30), δείγμα

Για τις κεντρικές δραστηριότητες που υπάγονται στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA), διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τα έντυπα αίτησης και τη διαδικασία επιλογής στον ιστότοπο του EACEA και στην πύλη Funding & tender opportunities.

Eγγραφή του οργανισμού σας

  1. Πρώτα πρέπει να λάβετε έγκυρο κωδικό ΕU login. Η υπηρεσία ταυτοποίησης EU Login επαληθεύει την ταυτότητα των χρηστών των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων της Επιτροπής (βλ. τον οδηγό χρήστη για λεπτομέρειες).
  2. Προσδιορίστε πού πρέπει να εγγραφείτε. Υπάγεται η δραστηριότητα για την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση στη διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ή κάποιου εθνικού φορέα; Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ενότητα «Εγγραφή οργανισμών».