• Γενικοί όροι συμφωνίας επιχορήγησης (Grant Agreement General Conditions)
  • Αν το σχέδιο σας έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, θα πρέπει να το δηλώνετε σε όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

    Επίσης, στα σχέδια σας, όταν χρησιμοποιείτε το έμβλημα της ΕΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνετε disclaimer, (δήλωση αποποίησης ευθύνης) ως εξής:

    Disclaimer

    The contents of this publication are the sole responsibility of (name of the implementing partner) and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.