Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθοδηγητών Εργασίας με Στήριξη ΑΜΕΑ

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθοδηγητών Εργασίας με Στήριξη ΑΜΕΑ – Εργαστήρια Ενδυνάμωσης ΑμεΑ για Επαγγελματική Αποκατάσταση

 

Στόχος μας η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων, και η ενδυνάμωση τους ώστε να εργοδοτηθούν , και να ενσωματωθούν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ως εθελοντές μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε πώς σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα αλλά και να συμβάλουμε στην στήριξη των συνανθρώπων μας που ζητούν μια ισότιμη και ισόνομη αντιμετώπιση. Στόχος μας ως Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθοδηγητών Εργασίας με Στήριξη είναι να ενταχθούν και να ενσωματωθούν  στην αγορά εργασίας όσο το δυνατό περισσότερα άτομα. Θετικό αντίκτυπο βλέπουν τόσο οι οικογένειες όσο και τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες που συμμετέχουν οι οποίοι νιώθουν πως είμαστε δίπλα τους στην προσπάθεια που κάνουν για ένταξη τους στη αγορά εργασίας.

“Στόχος μου να συμβάλω στο μέγιστο δυνατό ώστε εθελοντές και συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια της αλληλεγγύης.”
Δέσποινα Χατζησάββα

“Βλέποντας τις πραγματικές ανάγκες των ατόμων στα πλαίσια της εργασίας μου ως καθοδηγήτρια να παρέμβω στοχευμένα ώστε οι στόχοι των εθελοντών και του όλου προγράμματος να στεφθούν με επιτυχία και να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και σε άλλες πόλεις.”
Στέλλα Ιωάννου

“Ο στόχος μου είναι η διαχείριση των συναισθημάτων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, έτσι ώστε να βελτιωθούν τόσο οι διαπροσωπικές όσο και οι επαγγελματικές τους σχέσεις.”
Στέλλα Γεωργίου