Ομάδες Εθελοντισμού για Υψηλές προτεραιότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται αιτήσεις από οργανισμούς για να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια για “Ομάδες Εθελοντισμού σε υψηλή προτεραιότητα” !

Υψηλές προτεραιότητες για αυτή την πρόσκληση:
🏰 Πολιτιστική κληρονομιά
🤝Ενσωμάτωση Υπηκόων τρίτων χωρών
🌿 Ανταπόκριση σε περιβαλλοντικές προκλήσεις
Προθεσμία υποβολής: 19/09/2019 12.00 (ώρα Βρυξελλών)

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται κεντρικά, στις Βρυξέλλες.

Πρόσκληση, πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: http://bit.do/esc_vol_teams