Αυτή τη στιγμή  στην Κύπρο φιλοξενούνται 50 νέοι εθελοντές από χώρες της Ευρώπης.

Οι νέοι αυτοί έκαναν αίτηση μέσω της πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και επιλέγηκαν από κυπριακές οργανώσεις για να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Οι εθελοντές βοηθούν τις οργανώσεις που τους φιλοξενούν στην καθημερινή δράση τους και την επίτευξη του στόχου τους που δεν είναι άλλος από το να κάνουν καλύτερη την κοινωνία στην οποία ζούμε.
Λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης που ζούμε όλοι με την πανδημία του κορωνοϊού και τον περιορισμό, εδώ στον Οργανισμό Νεολαίας, την εθνική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για στήριξη των εθελοντών και των οργανώσεων που τους φιλοξενούν, για να μπορέσουν να συνεχίσουν όσο το δυνατό απρόσκοπτα το έργο τους.
Για αυτό το λόγο, με τη βοήθεια εκπαιδευτών, οργανώσαμε μια πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με όλους τους εθελοντές. Σε αυτή τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες ανάγκες των εθελοντών και μελετήθηκαν οι τρόποι που ο ΟΝΕΚ μπορεί να τους στηρίξει.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της γενικότερης στήριξης του ΟΝΕΚ προς τις οργανώσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα υπό αυτές τις συνθήκες του περιορισμού λόγω πανδημίας, διεξήχθηκε το πρώτο από μια σειρά online εργατηρίων για οργανώσεις που μόλις έχουν αποκτήσει το Σήμα Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και δικαιούνται πλέον να υλοποιούν τα δικά τους προγράμματα.