Νεες ηλεκτρονικές αιτήσεις για ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι οργανισμοί που επιθυμούν είτε να φιλοξενούν είτε να στέλνουν εθελοντές, πρέπει πρώτα να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν “ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”. Η αίτηση γίνεται ολόχρονα, ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση