Για Οργανισμούς

Πρακτική και Εργασία

Όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η πρακτική άσκηση και εργασία προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης ή εργασίας,…

Ημερομηνία έναρξης Σχεδίου:
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2019

Διάρκεια Σχεδίου:
από 6 μέχρι 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
16 Οκτωβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Συνεργασίες για εθελοντισμό

Οι Συνεργασίες για Εθελοντισμό (Volunteering Parterships) αποτελούν τη δομή η οποία δίνει τη δυνατότητα σε εθελοντικούς οργανισμούς με εμπειρία, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν εθελοντικές δράσεις… 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
13 Σεπτεμβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Πρώτη προθεσμία για ετήσια αίτηση χρηματοδότησης (μόνο για εγκεκριμένες προτάσεις):
16 Οκτωβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Σχέδια Εθελοντισμού

Τα Σχέδια εθελοντισμού παρέχουν ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς στους νέους. Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται σε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων και… 

Ημερομηνία έναρξης Σχεδίου:
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2019

Διάρκεια Σχεδίου:
από 3 μέχρι 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
16 Οκτωβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

© Copyright - European Solidarity Corps. All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc