Για Νέους

Σχέδια αλληλεγγύης

Ένα σχέδιο αλληλεγγύης είναι μια δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία αρχίζει, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους σε περίοδο από δύο μέχρι δώδεκα μήνες… 

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου:
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2019

Διάρκεια σχεδίου:
από 2 μέχρι 12 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
16 Οκτωβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Πρακτική και Εργασία

Όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η πρακτική άσκηση και εργασία προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης ή εργασίας,… 

Ημερομηνία έναρξης Σχεδίου:
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2019

Διάρκεια Σχεδίου:
από 6 μέχρι 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
16 Οκτωβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Σχέδια Εθελοντισμού

Τα Σχέδια εθελοντισμού παρέχουν ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς στους νέους. Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται σε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων και… 

Ημερομηνία έναρξης Σχεδίου:
από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2019

Διάρκεια Σχεδίου:
από 3 μέχρι 24 μήνες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
16 Οκτωβρίου 2018, 12:00 (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Παραδείγματα νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

© Copyright - European Solidarity Corps. All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc