Για Νέους

Σχέδια αλληλεγγύης

Ένα σχέδιο αλληλεγγύης είναι μια δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία αρχίζει, αναπτύσσεται και υλοποιείται από νέους ανθρώπους σε περίοδο από δύο μέχρι δώδεκα μήνες… 

Διάρκεια σχεδίου:
από 2 μέχρι 12 μήνες

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
Φεβρούαριος – Απρίλιος – Οκτώβριος (δείτε εδώ)

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου:
αναλόγως της προθεσμίας υποβολής (δείτε τον οδηγό του έτους)

Πρακτική και Εργασία

Όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η πρακτική άσκηση και εργασία προσφέρουν στους νέους τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης ή εργασίας,… 

Διάρκεια Σχεδίου:
από 6 μέχρι 24 μήνες

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
Φεβρούαριος – Απρίλιος – Οκτώβριος (δείτε εδώ)

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου:
αναλόγως της προθεσμίας υποβολής (δείτε τον οδηγό του έτους)

Σχέδια Εθελοντισμού

Τα Σχέδια εθελοντισμού παρέχουν ευκαιρίες εθελοντικής προσφοράς στους νέους. Τα σχέδια πρέπει να ανταποκρίνονται σε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των κοινοτήτων και… 

Διάρκεια Σχεδίου:
από 3 μέχρι 24 μήνες

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:
Φεβρούαριος – Απρίλιος – Οκτώβριος (δείτε εδώ)

Ημερομηνία έναρξης σχεδίου:
αναλόγως της προθεσμίας υποβολής (δείτε τον οδηγό του έτους)

© Copyright - European Solidarity Corps. All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc