Έργα Αλληλεγγύης

Τι είναι ένα Έργο Αλληλεγγύης;

Έργο Αλληλεγγύης είναι μια δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία αρχίζει, αναπτύσσεται και υλοποιείται από τουλάχιστον 5 νέους ανθρώπους σε περίοδο από 2 μέχρι 12 μήνες εντός της χώρας.

Οι νέοι έχουν την μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιφέρουν θετική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες.

Το σχέδιο πρέπει να έχει συγκεκριμένη θεματική, με την οποία επιθυμούν να εξερευνήσουν από κοινού τα μέλη της ομάδας, να διαθέτει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να προωθεί τις ακόλουθες προτεραιότητες του Προγράμματος:

  • Ενσωμάτωση & Ποικιλομορφία
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Συμμετοχή στη Δημοκρατική Ζωή
  • Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Βιώσιμη ανάπτυξη και Δράση για το Κλίμα
  • Πρόληψη, Προώθηση και Στήριξη στον Τομέα της Υγείας

Μπορείς να βρεις καλές πρακτικές και ιδέες εδώ

Ποια κριτήρια πρέπει να πληρώ για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Να είσαι Κύπριος πολίτης, να ανήκεις στην ηλικιακή ομάδα 18-30 και να είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς με άλλους νέους για την υλοποίηση ενός έργου με όφελος προς την κοινότητα.

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει ένα σχέδιο;

Ένα σχέδιο μπορεί να διαρκέσει από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Ποιο είναι το ποσό χρηματοδότησης του σχεδίου;

Η χρηματοδότηση για την ομάδα νέων είναι 500 ευρώ (ανά μήνα) από 2 μέχρι 12 μήνες. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά για την υποστήριξη του έργου αλληλεγγύης και διάφορα κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση και την υλοποίηση του έργου.

Οι νέοι που υλοποιούν ένα έργο αλληλεγγύης μπορούν να έχουν υποστήριξη από καθοδηγητή και η χρηματοδότηση είναι 1644 ευρώ για 12 μέρες το μέγιστο (137 εύρω ανά μέρα). Μπορεί επίσης, αν χρειάζεται, να δηλωθεί και κόστος για συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην ομάδα του έργου ή για την υποστήριξη συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, τα οποία αποτελούν ομάδα στόχο του έργου.

Σε ποιον και πως καταβάλλεται το ποσό χρηματοδότησης;

Το ποσό χρηματοδότησης καταβάλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας. Το 80% καταβάλλεται στην αρχή του σχεδίου (το αργότερο 30 μέρες
από την υπογραφή της Σύμβασης) και το 20% όταν θα τελειώσει το σχέδιο (το αργότερο 60 μέρες από την υποβολή και αξιολόγηση του Τελικού Απολογισμού).

Πώς υποβάλλω αίτηση;

Η υποβολή αιτήσεων για έργα αλληλεγγύης είναι μια απλή διαδικασία και γίνεται μέσω διαδικτυακών εντύπωνΗ αίτησή θα αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση μόνοι σας ή αν θέλετε, θα μπορούσατε να επιλέξετε να συνεργαστείτε με έναν έμπειρο οργανισμό για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Στη φόρμα αίτησης, θα σας ζητηθούν ερωτήσεις όπως γιατί θέλετε να εκτελέσετε αυτό το έργο, πώς θα ωφελήσει την κοινότητα και ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να εκτελέσετε κατά την προετοιμασία και υλοποίηση της ιδέας.

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Οι προτάσεις για να ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση, πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να σκοράρουν τουλάχιστον το ήμισυ του μέγιστους πόντους σε καθεμία από τις κατηγορίες κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται παρακάτω.

  • Relevance,
  • Rationale and impact of the project,
  • Quality of the project design &
  • Quality of project management.
Σε ποιον και πως καταβάλλεται το ποσό χρηματοδότησης;

Το ποσό χρηματοδότησης καταβάλλεται στον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας. Το 80% καταβάλλεται στην αρχή του σχεδίου (το αργότερο 30 μέρες
από την υπογραφή της Σύμβασης) και το 20% όταν θα τελειώσει το σχέδιο (το αργότερο 60 μέρες από την υποβολή και αξιολόγηση του Τελικού Απολογισμού).

Πότε είναι η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης;

Δράση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Για σχέδια που ξεκινούν

Έργα Αλληλεγγύης

23 Φεβρουαρίου 2022

1η Ιουνίου 2022 – 31η Δεκεμβρίου 2022

4  Μαΐου 2022 1η Αυγούστου – 31η Δεκεμβρίου 2022

4 Οκτωβρίου 2022

1η Ιανουαρίου 2023 – 31η Μαΐου 2023