Εμπειρίες Νέων

Έργα Αλληλεγγύης

«Το χωριό μου και η ύπαιθρος της Λεμεσού είναι για μένα κομμάτι της ταυτότητας και της προσωπικότητας μου. Μαζί με την ομάδα μου προσπαθήσαμε να παροτρύνουμε τους νέους της Πιτσιλιάς να εκμεταλλευτούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να ξεκινήσουν το δικό τους αύριο στην γη που τους γέννησε.»
«Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του περιβάλλοντος θεωρούνται από τα σημαντικότερα προβλήματα ανά το παγκόσμιο.»
«Στόχος μου να συμβάλω στο μέγιστο δυνατόν, ώστε εθελοντές
και συμμετέχοντες
να κατανοήσουν την έννοια της αλληλεγγύης.»

Σχέδια Εθελοντισμού

«Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνενώνει τους νέους που επιθυμούν να οικοδομήσουν μια κοινωνία με λιγότερους αποκλεισμούς, στηρίζοντας τα ευάλωτα άτομα και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές προκλήσεις.»
«Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά είναι ένα σχολείο της ζωής, σε φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που αλλιώς δεν θα γνώριζες, διευρύνεις τους ορίζοντες σου και μαθαίνεις διαρκώς, ακόμα και κάποια που νόμιζες ότι ήξερες...»
«Αποσκοπώ σε μια πιo πράσινη Κύπρο και μια πιo πράσινη Ευρώπη.»