Διαχείριση Σχεδίων

Διαχείριση Σχεδίων

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε από τη στιγμή που θα εγκριθεί το σχέδιο σας, μέχρι την υποβολή του τελικού του απολογισμού.

Γενικοί όροι συμφωνίας επιχορήγησης

 

Οι γενικοί όροι (General Conditions) που ισχύουν για όλες τις συμφωνίες επιχορήγησης.