Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) στην Κύπρο και το εξωτερικό

(Αποκεντρωμένη Δράση)

Τι είναι οι Δραστηριότητες Δικτύωσης και που στοχεύουν;
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες ένα εργαλείο μέσω του οποίου προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΣΑ με στόχο την ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και την ενίσχυση του αντίκτυπου του στην ευρύτερη κοινωνία.

Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης στοχεύουν:

– Στην ποιοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) και στην κινητοποίηση οργανισμών και ατόμων για συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα

– Στην ανάπτυξη μίας κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων του ΕΣΑ με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος,

 – Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εγκεκριμένων οργανισμών να προσφέρουν ποικίλες κ ποιοτικές δραστηριότητες στους συμμετέχοντες του ΕΣΑ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) απευθύνονται σε

 • νέους/νέες που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων του ΕΣΑ και έχουν ήδη υλοποιήσει ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος,
 • μαθητές, φοιτητές, εθελοντές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, μέντορες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας (youth workers),
 • οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ΕΣΑ,
 • φορείς που δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους τομείς του ΕΣΑ.

Τι στήριξη θα λάβω από την Υπηρεσία; Σε περίπτωση που επιλεγείς, η Εθνική Υπηρεσία (Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σου (αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σου παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.   Πως μπορώ να συμμετάσχω;

 • Εγγράψου στην ιστοσελίδα του SALTO και υπόβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου.
 • Δες τη λίστα των τρέχουσων ευκαιριών που είναι αναρτημένη πιο κάτω

Τρέχουσες ευκαιρίες 

This seminar will focus on how to direct young people with a migrant background to youth work and how to foster their inclusion in the local community through participation in youth work. The ‘Navigate You(th)’ project will be the frame for the seminar.

Context and background for this seminar

Youth work wants to be inclusive and to bring equal opportunities to all young people. Everyone matters, no youngster should be excluded from participating in youth work activities. Youth work wants to be a safe space where each youngster can feel at home together with other peers, experiment and learn through trial and error and explore own interests and talents, supported by youth workers in this personal and social development.

It should not be taken for granted that youth work is always inclusive. Often special efforts are needed to create access to youth opportunities for young people that would otherwise remain excluded. This is in particular the case for young people with a migrant background (i.e. those who are born abroad, or whose parents are). Often they are not participating in youth work. And this for many reasons:  they are not familiar with youth work, don’t have information about the existing local youth offer (e.g. youth centers, youth movements, cultural and art initiatives, sports, …), face financial or language obstacles, are newcomers in the local community, …

In addition youth organisations are not always aware of or prepared for the specific needs, concerns and obstacles these youngsters and their environment (eg. parents) might have.

Aims and objectives

This seminar brings together 20 people from all over Europe who foster the inclusion of young people with a migrant background in local communities through youth work activities. We aim to create a space for learning about approaches that youth work and youth policy use for supporting young people with a migrant background to participate in youth work.

Who are we looking for?  We are looking for 20 participants. Join us if you …

 • are working, directly or indirectly, on the social inclusion of young people with a migrant background (e.g. in a youth organisation, local municipality, asylum center, …);
 • are motivated to build bridges between young people with a migrant background and youth work organisations;
 • are minimum 18 years old;
 • are able to work in English in order to establish effective communication during the seminar;
 • optional: have own experience to share on navigating young people with a migrant background towards youth work and youth activities.

Dates: 8 – 12 November 2021

Country: Belgium

Application Deadline: 10 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-navigate-you-th-building-bridges-for-the-inclusion-of-young-people-with-a-migrant-background-in-local-communities.9453/

Mentoring under Construction is a process of exploration and community building in the landscape of mentoring within the European Solidarity Corps. This time for real, in a face to face event!

This process started online in late 2020 and still continues several online events later bringing alltogether more than 100 professionals and passionates in the field of mentoring.

Building the Mentoring under Construction Community

Now, we want to develop this community further. And… Let’s face it, face to face makes a difference. Same principles but a different vibe!

The Mentoring under Construction Community that we are envisioning is being built by professionals interested in raising the quality in mentoring, in search for:

 • Building a common understanding of key concepts around the role of mentor: role, responsibilities, needed competences
 • Personal and professional development to keep up with the emerging challenges in the field of mentoring
 • Knowledge sharing and good practices
 • A vibrant network of mentors, ready to support one another, learn and develop

Target group

So, if you are a mentor or just about to embark on this journey, if you are developing and implementing ESC projects, if you are coordinating volunteers or facilitating their learning process, if you are developing tools and resources about mentoring, joining this process of building a Mentoring under Construction Community is the right place for you.

Why? Join us for the first face ot face event in 2021 to continue the community building process in order to:

 • Connect with professionals in the field of mentoring from all over Europe
 • Share good practices and relevant resources
 • Tackle the challenges in the field of mentoring
 • Identify further steps for working and supporting each other

Who? All who have engaged so far are warmly welcomed and those who are interested to join from now on are eagerly expected.
This is a pilot face to face activity and is restricted to ESC program countries and some conditions imposed by COVID19 (see details HERE)

Follow-up / MeetUP

This event will be followed up by a series of MeetUPs, short thematic events aiming to address specific mentoring issues based on the community interests as well as online workshops. In addition a series of videocasts and online resources are envisaged to be produced and/or shared.

Dates: 24 – 28 October 2021

Country: Romania

Application Deadline: 10 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentoring-under-construction-let-s-face-it.9409/

The recent past has been marked by the Corona crisis. This crisis has profoundly changed the daily lives of young people, whom were disproportionately harmed economically and socially by the precautions imposed by the lockdowns. This crisis has especially influenced the mental health of young people (depression, anxiety, addictions, etc.) and increased dropouts and risky behaviours.

Obviously, the younger generations will be much more exposed than the older population to the the wider consequences of the crisis. Those prospects influence negatively the “vulnerability” of young people.

In modern society, vulnerability is generally seen as a weakness and an obstacle to succeed in social life. This negative approach also affects youth workers in their perceptions and ways of working.

Against the current trend, we think that the vulnerability must be explored as a lever action. We believe in its potential as a way to connect with youngsters, whom feel a strong disconnection with society.

Beyond the symptom, we aim to restore the sense of belonging and affiliation of young people by equipping them with life competences, reinforcing their resilience and strengthening their values. Through non-formal and informal learning, this alternative approach helps to promote active citizenship and to strengthen social inclusion of young people.

This training course aims to support youth workers to develop their competencies in understanding vulnerability and exploring its potential in reinforcing young people’s self confidence. In this training course participants will experience a positive approach of vulnerability, which is a key element in establishing true connections with young people. We will explore vulnerability through non-formal education and experiential learning methods.

Objectives:

 • To provide participants with concepts and theoretical background about vulnerability and its role within the process of inclusion/exclusion;
 • To take into account the participants own vulnerable sides in order to transform them as a strength;
 • To provide participants with a deeper understanding of vulnerability on a personal and interpersonal level;
 • To explore the potential of vulnerability and transform it in an inclusion strength;
 • To share tools and practices of engaging with vulnerable groups in an international context.

Dates: 8 – 13 October 2021

Country: Brussels

Application Deadline: 8 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/vulnerability-in-and-after-covid-times-transforming-weaknesses-into-strengths-for-social-inclusion.9511/

The online training activity aims to support and build up the capacities of organizations that actively participate in volunteering actions of the European Solidarity Corps, in order to ensure quality and impact in the respective projects.

Objectives and benefits of the training course

 • Foster understanding, awareness and commitment to core quality criteria of the European Solidarity Corps
 • Build up competences on how to design and implement European Solidarity Corps projects with a view to quality
 • Ensure clarity and support on how the programme works formally: opportunities, guidelines, structures, priorities, rules, and procedures
 • Give space to participants and their organisations to express burning issues and needs and offer support where possible
 • Foster a supportive community of organisations involved in the European Solidarity Corps
 • Awaken the learner within

Methodology:

You are invited to take part in a multidimensional online training, during which not only you, but your entire organization may benefit. The training consists of individual and group work and encourages the involvement of other members of your organization. Training tasks will be distributed over two weeks: asynchronous activities, placed on the moodle platform – HOP, and synchronous -real-time online meetings on the ZOOM platform (4 mandatory sessions and 2 optional sessions open to members of your organisation).

We are looking for participants (together with other members of their organisations) who:

 • are involved in the Volunteering Actions in European Solidarity Corps Programme
 • are connected to organisations/institutions holding a Quality Label for Volunteering
 • have a crucial role in and commitment to
 • providing conditions for high quality activities
 • ensuring a positive impact of Volunteering Activities within their community
 • creating learning opportunities within the organisation and for volunteers
 • the other members of participants organisation are motivated to increase the quality of the projects

Dates: 27 September – 8 October 2021

Application Deadline: 30 August 2021

More information as well as the online application form can be found at the following link https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-tosca-online-training-and-support-for-organisations-active-in-the-volunteering-actions-in-the-european-solidarity-corps.8740/