Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) στην Κύπρο και το εξωτερικό

(Αποκεντρωμένη Δράση)

Τι είναι οι Δραστηριότητες Δικτύωσης και που στοχεύουν;
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες ένα εργαλείο μέσω του οποίου προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΣΑ με στόχο την ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και την ενίσχυση του αντίκτυπου του στην ευρύτερη κοινωνία.

Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης στοχεύουν:

– Στην ποιοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) και στην κινητοποίηση οργανισμών και ατόμων για συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα

– Στην ανάπτυξη μίας κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων του ΕΣΑ με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος,

 – Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εγκεκριμένων οργανισμών να προσφέρουν ποικίλες κ ποιοτικές δραστηριότητες στους συμμετέχοντες του ΕΣΑ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) απευθύνονται σε

 • νέους/νέες που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων του ΕΣΑ και έχουν ήδη υλοποιήσει ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος,
 • μαθητές, φοιτητές, εθελοντές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, μέντορες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας (youth workers),
 • οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ΕΣΑ,
 • φορείς που δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους τομείς του ΕΣΑ.

Τι στήριξη θα λάβω από την Υπηρεσία; Σε περίπτωση που επιλεγείς, η Εθνική Υπηρεσία (Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σου (αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σου παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.   Πως μπορώ να συμμετάσχω;

 • Εγγράψου στην ιστοσελίδα του SALTO και υπόβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου.
 • Δες τη λίστα των τρέχουσων ευκαιριών που είναι αναρτημένη πιο κάτω

Τρέχουσες ευκαιρίες 

“ABC ON VOLUNTERING MENTORSHIP” IN THE EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Nowadays we find that parts of the volunteer’s mentors have a big mobility and not a continuation in their role as mentors. Sometimes they are just volunteers with almost no link with the organization, lack of resources and tools to develop their roles and basic info about the European Solidarity Corps programme.

This training offers to mentors or potential mentors the opportunity to get trained in their task as mentors, to go deeper in the essence of the volunteering activities under the European Solidarity Corps, to find tools and resources for their daily task as mentors, know and share with other colleagues the realities or their projects and the different singularities in each project, offering the basic learning for mentoring volunteering activities (preparation, implementation & follow up phases),  aiming to develop their knowledge and skills to better support European volunteers and volunteer learning process in the frame of the European Solidarity Corps programme.

During the TC participants will learn more about the ESC programme, roles of the different key stakeholders on volunteering activities, in special, the role of the mentor, the knowledge and skills needed, how to support the learning process, tips to solve difficulties, conflicts or problems, how to convert challenges in new opportunities…

The TC is mainly for potential future mentors or mentors interested to improve their competences in the mentorship of ESC volunteers.

Objectives:

 • To offer participants a practical and theoretical experience on volunteer’s mentorship.
 • To understand the volunteering chart and the roles of the different stakeholders in the volunteering activities within the European Solidarity Corps.
 • To develop knowledge and skills to support volunteers, namely the learning processes
 • To discover different types of mentoring
 • To get answers to technical / practical issues
 • To learn about good practices and exchange experiences
 • To exchange contacts a create possible new partnerships
 • To create a support group (network)

Dates: 23-28 September 2020

Country: Spain

Application Deadline: 31 July 2020

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/abc-on-voluntering-mentorship-in-the-european-solidarity-corps.8764/

Solidarity: keep on training

Solidarity: keep on training is a training course that aims to bring together trainers that are interested to develop their competence to approach solidarity in their future events.

The vision of the training course is to have an event for trainers, educators (youth workers) that wants to better understand solidarity and how to approach it in different learning settings.

Objectives:

The event is design for 4 full working days (3 – 6 of September 2020) with the following learning objectives:

 • To explore the concept of solidarity in youth work
 • To analyse the implementation of the solidarity concept in different learning environment
 • To offer a practical space to test tools and methodologies that address solidarity
 • To create a network of trainers on solidarity
 • To enhance the European Solidartiy Corps program as a tool to work on solidarity

Target group:

This training is design for trainers and youth workers. The events wants to reach out to people that are facilitators of learning processes and which wants to address solidarity in their work.

Dates: 2 – 7 September 2020

Country: Spain

Application deadline: 6 July 2020

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidarity-keep-on-training-1330.8737/

The training activity aims to support and build up the capacities of organizations that actively participate in volunteering actions of the European Solidarity Corps, in order to ensure quality and Impact in the respective projects.

 Objectives and benefits of the training course

 • Foster understanding, awareness and commitment to core quality criteria of the European Solidarity Corps
 • Build up competences on how to design and implement European Solidarity Corps projects with a view to quality
 • Ensure clarity and support on how the programme works formally: opportunities, guidelines, structures, priorities, rules, and procedures
 • Give space to participants to express burning issues and needs and offer support where possible
 • Foster a supportive community of organisations involved in the European Solidarity Corps

 Part of the course is an obligatory online preparatory phase:

Before the residential training course in Germany, there is a mandatory online preparatory/introductory phase. It aims to introduce basic information in order to establish common grounds as well as provide a place where participants will start to form a community of learners and will carry out first homework and assessments of their own organisation, local community and own needs.

 We are looking for participants who:

 • are involved in the Volunteering Actions in European Solidarity Corps Programme
 • are connected to organisations/institutions holding a Quality Label for Volunteering (or an accreditation for Volunteering in Erasmus+).
 • have a crucial role in and commitment to
  • providing conditions for high quality activities
  • ensuring a positive impact of Volunteering Activities within their community
  • creating learning opportunities within the organisation and for volunteer

Dates: 31/08 – 04/09/2020

Country: Germany

Application Deadline: 3 July 2020

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-tosca.8577/