Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) στην Κύπρο και το εξωτερικό

(Αποκεντρωμένη Δράση)

Τι είναι οι Δραστηριότητες Δικτύωσης και που στοχεύουν;
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες ένα εργαλείο μέσω του οποίου προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΣΑ με στόχο την ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και την ενίσχυση του αντίκτυπου του στην ευρύτερη κοινωνία.

Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης στοχεύουν:

– Στην ποιοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) και στην κινητοποίηση οργανισμών και ατόμων για συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα

– Στην ανάπτυξη μίας κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων του ΕΣΑ με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος,

 – Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εγκεκριμένων οργανισμών να προσφέρουν ποικίλες κ ποιοτικές δραστηριότητες στους συμμετέχοντες του ΕΣΑ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) απευθύνονται σε

 • νέους/νέες που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων του ΕΣΑ και έχουν ήδη υλοποιήσει ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος,
 • μαθητές, φοιτητές, εθελοντές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, μέντορες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας (youth workers),
 • οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ΕΣΑ,
 • φορείς που δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους τομείς του ΕΣΑ.

Τι στήριξη θα λάβω από την Υπηρεσία; Σε περίπτωση που επιλεγείς, η Εθνική Υπηρεσία (Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σου (αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σου παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.   Πως μπορώ να συμμετάσχω;

 • Εγγράψου στην ιστοσελίδα του SALTO και υπόβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου.
 • Δες τη λίστα των τρέχουσων ευκαιριών που είναι αναρτημένη πιο κάτω

Τρέχουσες ευκαιρίες 

The conference will bring together representatives of municipalities and organisations to promote Volunteering and Solidarity Projects as tools to support solidarity in action. This activity was initiated by the City of Ljubljana and Slovenska Filantropija, one of the biggest volunteering organisations in Slovenia, and was then broadened and fine-tuned in cooperation with the Slovenian NA and European Solidarity Corps Resource Centre.

Cities and municipalities try to support solidarity among their inhabitants in order to support social cohesion. This cross-sectoral cooperation is diverse and every community developed their own way of addressing the needs of inhabitants. The conference aims to explore the existing practice of cross-sectoral cooperation in the cities and inspire building upon them.

Objectives:

 • To inspire cities to engage in cross-sectoral cooperation to support solidarity and social cohesion.
 • To provide space to showcase and learn from good practice examples of cross-sectoral projects that support solidarity and enhance social cohesion.
 • To map out elements of approaches of engagement of cities for the support of volunteering and solidarity activities.
 • To present all actions of the European Solidarity Corps programme and possible support.
 • To build partnerships for future projects and other forms of co-operation and networking among participating organisations and cities.

Participants

We would like to see delegations of the cities and towns comprised of 3 members (representative of municipality, representative of a local volunteering organisation and a representative of business involved in corporate social responsibility) to attend the conference.

Each of the participants should apply separately. Of course you are also invited to apply as individual representing one of the organisations mentioned above.

 Dates: 25 – 28 November 2020

Country: Slovenia

Application Deadline: 7 October 2020

More information, as well as the online application from can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/volunteering-solidarity-as-a-social-capital-of-the-city.8668/

Contact-making seminar for organisations working with youth with special needs under the guidelines of the European Solidarity Corps (ESC) and Erasmus+ (Youth) programs.

Aim:  To encourage and support organisations that work with young people with special needs to develop inclusive projects under the guidelines of the European Solidarity Corps (ESC) and Erasmus+ (Youth) programs.

The activity will facilitate getting to know each other’s work and interests, explore potential ideas for common projects and build experience and quality partnerships.

The activity will bring together different representatives of organisations, working directly with young people with special needs. We invite both newcomers and more experienced organisations to the program. In three full working days, we will provide the space and inspiration to network and to discover the factors which compose good, inclusive projects.  It will be the start of planning projects together.

Profile of organizations: Supporting/working directly with youth with special needs.

Objectives:

 • To create a space for meeting fellow organisations working with the same target group and establishing partnerships and networks.
 • To explore European Solidarity Corps and Erasmus+ (Youth) programs as a tool for supporting active participation and social integration of young people with special needs and empowering them to succeed.
 • To explore quality criteria in developing successful future projects.
 • To inspire and to encourage the participants to develop, to apply and to implement future projects within the programs.

Elements of the program:

 • Presentation of ESC and Erasmus+ (Youth) programs.
 • Presentation of, and field visits to best practices.
 • Stimulating capacity building on more effective inclusion of their own target group.
 • Partnership building activities.
 • Space and time for project creation (aims, goals, partners, next steps)

Dates: 23-27 November 2020

Country: Lithuania

Application Deadline: 17 September 2020

More information as well as the online application from can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/special-puzzle.8696/

This on-line event will highlight the various possibilities the European Solidarity Corps brings to Municipalities, focusing on volunteering.

In Finland municipalities and cities have a long history of using EU youth programs to develop and spark their services. Municipalities can benefit from the European Solidarity Corps programme in many ways, e.g. involving international volunteers in local projects, support local youth in implementing projects or foster the exchange with other communities.

The training brings representatives of municipalities and cities together to promote Volunteering as tool to support solidarity in action.

Participants will get in-depth knowledge about the Solidarity Corps programme, hear and see practical examples and have a chance to find partners for future cooperation. Finland is one of the pioneers in involving municipalities in EU programmes and using the funds to effectively foster youth work, e.g. in youth departments. The event will highlight volunteering projects that have been implemented in municipalities in recent years and how this experience can support other communities and areas in practice

A specific aim is to support the increase of knowledge and competencies of participants and organisations involved. During the event participants will be encouraged to recognize the good practices that could be transferred to their own work.

Target group:

This event is for representatives of municipalities and cities who are interested to have a closer look at European Solidarity Corps possibilities.

Objectives:

 • To introduce and explore the benefits of the European Solidarity Corps for the work of municipalities
 • To ensure clarity about the programme´s quality elements and how municipalities can use the funds effectively
 • To build up competences on designing and implementing projects
 • To provide space to exchange good practice and discuss potential cooperation amongst participants

Dates: 12 November 2020

Application Deadline: 18 October 2020

More information, as well as the online application from can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidarity-in-your-municipality-fostering-international-work-by-using-european-solidarity-corps.8864/

A transnational NET Activity for people involved in ESC and are active in Euro-Mediterranean area. The participants will have the chance for networking, exchanging ideas and good practices and building partnerships for future projects.

Content of the course

The activity will be divided in two parts:

The asynchronous part mainly in HOP Online Learning Platform. The participants will explore and learn from the material of the sessions provided in the online course, do the tasks that trainers ask and participate in discussion forums expressing their opinions and ideas. The sessions that will be offered will be like:

 • Overview of the course.
 • Exploring  youth work and solidarity in Euro-Mediterranean area
 • Networking and project creating
 • Digital library with examples / good practices of ESC activities
 • Webinar
 • Evaluation

The above sessions are subject to adjustments.

The synchronous part via online meetings, which contains 3 meetups, that will support the sessions of the platform and 1 webinar sharing good practices:

 • 10/11/2020 75 mins
 • 17/10/2020 90mins
 • 24/10/2020 90mins
 • 26/10/2020 60mins

Objectives

 • To create some space for opinion exchanging about solidarity and youth work and their understanding in Euro-Mediterranean area.
 • To create a digital library of good practices in Euro-Mediterranean area.
 • To create a network that contains organizations and youth workers active in Euro-Mediterranean area.
 • To give a space to plan, create and develop a volunteering project by exchanging ideas.

Participants profile

The target group will be practitioners in the youth field:

 • Youth workers
 • Project managers
 • Youth leaders
 • Beneficiaries

that are coming from organisations that hold Quality Label and are interested in creating projects in Euro-Mediterranean area.

Dates: 10-26 November 2020

Application Deadline: 1 November 2020

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-national-policies-and-solidarity-action-in-euro-mediterranean-area.8882/

The training course will guide the participants towards better quality in supporting E+/ESC/EVS volunteers´ emotional well-being and understanding of the field of mental health and its importance for everyone.

Please note, that this is an on-line event.

The training course will guide the participants towards better quality in supporting E+/ESC/EVS volunteers´ emotional well-being and understanding of the field of mental health and its importance for everyone.

 Target group: volunteering project coordinators, members of hosting organisations working directly with volunteers/ assigning tasks.

 With this TC we want to:

 • Equip pax with means to support volunteers in their emotional and psychological well-being, to recognize signs of possible mental crisis
 • Equip pax with means to support the project environment close to the volunteer (co-workers, staff of the organisation, flatmates, co-volunteers) when such crisis occurs
 • Enable pax to set the boundary beyond which reaching for a professional help is necessary
 • Help pax to map institutions / organisations etc. able to help them in their close environment in order to create a safety network
 • Show pax how they can support themselves in times of crisis during the volunteering project
 • COVID-19 and how the pandemic influenced volunteers and organisations

 Dates: 2 – 16 November 2020.

Sessions will run every Monday & Thursday 10am – 13pm CEST

Application Deadline: 15 September 2020

More information as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/on-line-tc-on-mental-health-in-volunteering-projects.8850/

This online activity is an opportunity for formal education institutions to get familiarized with the ESC program and get the basic information about volunteering projects and details on how to include international volunteers in their everyday work.

Does your school have volunteers? Do you have a volunteering club or some other regular activities/groups/projects that are promoting solidarity and contributing to the local community? Are you interested to have international volunteers in your school who can help you in creating different activities for pupils? Would you need support with your own work with on-line and residential work with pupils, work with talented pupils or with pupils that need more support? Do you want your pupils to have new experiences and meet other cultures? If you answered “Yes” to most of these questions, then this training course is for you!

Schools and other educational institutions are implementing different activities outside their formal curriculum and bringing non-formal education methodology in their work every day. The main aim of all of these activities is to raise pupils’ awareness on different issues and making them active citizens. One of the activities includes volunteering, where teachers and other staff work with pupils to understand the importance of volunteering as a way to help others, promote solidarity and gain competences important for future personal and professional life.

Even though schools have significant experience in volunteering on the national and local level, schools around Europe are still not included in international volunteering enough.  On the other hand, in this challenging time of COVID-19 pandemics, there are big challenges for teachers and schools. Therefore, we are organising an international training course “Let’s volunteer!”, whose main aim is to empower schools and other educational institutions to include international volunteers in their everyday work.

The focus of the training course will be to introduce the programme of European Solidarity Corps as a way for schools to bring international volunteers, who can help them in organising different activities in schools. European Solidarity Corps volunteers can help you in organising events, implementing activities outside the formal curriculum, preparing workshops for pupils on different topics and even help you with preparing online classes if needed. They can also help in getting your school visible not only on a local level but also European level. One direct benefit is also connected with bringing more intercultural learning to your school, which is quite important in these challenging migration times.

This training is intended for primary or secondary schools who already have experience in volunteering (or have volunteering clubs in their schools), thus, we encourage teachers, principals, volunteer club leaders and expert associates in schools to participate.

The training course will be organised in three phases, combining blended learning approach.

Phase 1. Online course phase: 19 to 23 October 2020

In the first phase of the program, we would like to get to know each other better and talk about the European Solidarity Corps programme. The training course will include examples of good practices, benefits of participation in the Programme and Programme structure (what are the rules, conditions and criteria). During this online phase, we will also put emphasis on the Quality label, as one of the first steps to start your adventure in the programme (what are the prerequisites, questions asked, process of filling in the Quality Label application form). The format of the training course will be organised using Zoom sessions and self-paced courses. You will have several tasks to fulfil by yourself, and we will comment on them live in smaller groups or in a big group.  The online course phase will last from 19 to 23 October (Monday to Friday) and will be facilitated by two trainers. The course days will be structured as a combination of online live sessions on Zoom (approximately 4 hours per day) and individual/group work using different learning platforms.

Phase 2. Writing and preparing the Quality Label: November 2020 –  approx. June 2021

In this phase, you will have the opportunity to write the Quality label for your school. After getting all relevant information in the online course phase, you will have the chance to think about your activities, practical details and how you will accommodate your international volunteer(s). In this phase, you will have the support of the National Agencies through a consultation process if needed. The overall aim is that you prepare your Quality Label and start your adventure in the Programme.

Phase 3: Residential training course “Let’s volunteer”: Q2/Q3 2021

As a final step, we would invite you to join the residential seminar, which will happen in Croatia in the second or third quarter of 2021. The aim of the seminar is to talk about project implementation and raising the quality of the projects. The residential course will tackle the common questions including how to find partners, how to maintain relationships, how to select international volunteers and how to implement activities. This phase is oriented towards understanding the practical details of the European Solidarity Corps programme and how to implement them in the best possible way.

Application deadline: 11 September 2020

More information as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/let-s-volunteer.8832/

We invite young people implementing local Solidarity projects for the first international ★Solidarity Projects MEET-UP 2020★! Together we’ll create an inspirational learning space, with inputs, exchange of experience and good practice.

The aim of the MEET-UP is to create a community of Solidarity Project creators and offer support and inspiration by tackling different aspects of the project.

The program will include a reflection process about challenges and successes within the projects, sharing of good practice among different projects and training inputs relevant for improving the quality of ongoing or future projects. We encourage contributions from participants – might it be a workshop offer, a practical tool, method or anything else you consider helpful for the Solidarity projects community.

★ OBJECTIVES: ★

* To enhance the overall quality of Solidarity projects

* To share good practice, methods, and resources

* To support project development through providing practical tools and approaches

* To create an international network and strengthen the European dimension of Solidarity projects

* To explore future possibilities and options for follow-up

★ TARGET GROUP ★

– Young people actively involved in the implementation of local Solidarity projects (just approved, ongoing or recently finished).

– ideally, 2 members from each project team, but also individuals are welcome

– basic level of English to be able to actively participate in the program

Attention: this MEET-Up is NOT for European Solidarity Corps volunteers, coaches or members of the supporting organisations.

Link to the event: https://www.facebook.com/events/623553345259072/

★ Safety during the MEET-UP: we take the current situation regarding COVID-19 seriously and appropriate safety measures will be observed during the MEET-UP (single room for each participant, available hand sanitizer, enough space during the activities etc.)★

Dates: 15 – 18 October 2020

Country: Czech Republic

Application Deadline: 7 September 2020

More information as well as the online application form can be found at the link https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidarity-projects-meet-up-2020.8698/

A transnational NET Activity for people involved in ESC and are active in the region of Balkans. The participants will have the chance for networking, exchanging ideas and good practices and creating teams that will create volunteering projects.

Content of the course

The activity will be divided in two parts:

 • The asynchronous part mainly in HOP Online Learning Platform. The participants will explore and learn from the material of the sessions provided in the online course, do the tasks that trainers ask and participate in discussion forums expressing their opinions and ideas. The sessions that will be offered will be like:
  • Overview of the course.
  • Exploring Balkans
  • Planning a volunteering project
  • Exploring the application
  • Webinar
  • Evaluation
 • The synchronous part via online meetings, which contains 3 meetups, that will support the sessions of the platform and 1 webinar sharing good practices:
  • 12/10/2020 90mins
  • 19/10/2020 90mins
  • 26/10/2020 120mins
  • 30/10/2020 90mins

Objectives

 • To create some space for opinion exchanging about solidarity and its understanding between Balkans countries.
 • To create a network that contains organizations and youth workers from Balkan countries.
 • To provide information about core elements of a volunteering project, like Visa, CIGNA and Youthpass.
 • To give some examples of projects that participate Balkans countries.
 • To give a space to plan, create and develop a volunteering project by exchanging ideas.

 Participants profile

The target group will be:

 • Representatives of organizations from Balkans from either programme or partner countries that hold QL.
 • Project managers.
 • Youth workers

Both newcomers and experienced people are equally accepted.

Dates: 9 – 30 October 2020

Where: HOP Online Learning Platform

Application Deadline: 1 October 2020

More information as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/solidarity-in-balkan-region.8848/

The 3 hours online activity aims to support and build up the capacities of organizations that actively participate in volunteering actions of the European Solidarity Corps, in order to ensure quality and impact in the respective projects.

Taking into account the fact that currently, we have a limited number of residential seminars and trainings, the European Solidarity Corps Resource Centre together with the TOSCA trainer pool has developed a 3 hour online workshop for organisations active in the European Solidarity Corps Volunteering Action in order to give wider access to knowledge and good practices from the field.

Objectives and benefits of the online workshop

 • Foster understanding, awareness and commitment to core quality criteria of the European Solidarity Corps (get insights into quality aspects of the projects)
 • Get in touch with like-minded organisations and become part of TOSCA community
 • In case of applying for a residential TOSCA later, the participation in the online TOSCA workshop may be treated as a bonus when selecting participants.

We are looking for participants who: 

 • are involved in the Volunteering Actions in European Solidarity Corps Programme
 • are connected to organisations/institutions holding a Quality Label for Volunteering (or accreditation for Volunteering in Erasmus+).
 • have a crucial role in and commitment to
 • providing conditions for high-quality activities
 • ensuring a positive impact of Volunteering Activities within their community
 • creating learning opportunities within the organisation and for volunteers

Dates: 7 October 2020

Application Deadline: 21 September 2020

More information, as well as the online application from can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tosca-steps-into-quality-1-an-online-workshop-on-european-solidarity-corps-volunteering-projects-in-changing-times.8867/