Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) στην Κύπρο και το εξωτερικό

(Αποκεντρωμένη Δράση)

Τι είναι οι Δραστηριότητες Δικτύωσης και που στοχεύουν;
Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες ένα εργαλείο μέσω του οποίου προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΣΑ με στόχο την ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και την ενίσχυση του αντίκτυπου του στην ευρύτερη κοινωνία.

Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης στοχεύουν:

– Στην ποιοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) και στην κινητοποίηση οργανισμών και ατόμων για συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα

– Στην ανάπτυξη μίας κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων του ΕΣΑ με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος,

 – Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εγκεκριμένων οργανισμών να προσφέρουν ποικίλες κ ποιοτικές δραστηριότητες στους συμμετέχοντες του ΕΣΑ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) απευθύνονται σε

 • νέους/νέες που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων του ΕΣΑ και έχουν ήδη υλοποιήσει ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος,
 • μαθητές, φοιτητές, εθελοντές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, μέντορες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας (youth workers),
 • οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ΕΣΑ,
 • φορείς που δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους τομείς του ΕΣΑ.

Τι στήριξη θα λάβω από την Υπηρεσία; Σε περίπτωση που επιλεγείς, η Εθνική Υπηρεσία (Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σου (αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σου παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.   Πως μπορώ να συμμετάσχω;

 • Εγγράψου στην ιστοσελίδα του SALTO και υπόβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου.
 • Δες τη λίστα των τρέχουσων ευκαιριών που είναι αναρτημένη πιο κάτω

Τρέχουσες ευκαιρίες 

We want to open the door to new fields in volunteering! The event aims to bring together different organisations, newcomers and the ones that have experience and are interested in new fields of volunteering.

Objectives:

 • Create a frame for sharing experience in the field of volunteering, from different areas of expertise
 • Discuss and understand Solidarity as one of the core values in volunteering
 • Explore new fields of volunteering beyond the outreach of the former European Voluntary Service programme
 • Motivate the organisations to join the European Solidarity Corps community
 • Support networking between organisations and encourage them to establish trans-national projects in the framework of the European Solidarity Corps programme

Target group:

 • Newcomer organisations / institutions interested in stepping in the Solidarity Corps volunteering action, with or without the Quality Label.
 • Experienced organisations interested to have new partners in new fields of volunteering

Programme and methodology

The event is a networking activity that aims to generate new partnerships across Europe for volunteering. The programme will be based on the principles of non-formal learning. The methods used will be interactive and participatory. There will be space for participants to share their experience and expertise in all types of volunteering. The programme includes field visits in host country. Also, this event is a blended event, having in mind the two moments where the group will meet also online:

 • The selected participants will be invited on HOP online learning platform to start the preparation for the event.
 • On 22nd November, the selected participants will be invited for a online introduction session from 9:30 – 16:00(lunch break at 13:00 – 14:00). The aim of this session is to get to know the group and explore already information regarding the European Solidarity Corps programme.
 • On 17th January 2022, the selected participants will be invited for an online evaluation meeting from 9:30 – 13:00.

Dates: 29 November – 3 December 2021

Country: Finland (To be confirmed)

Application Deadline: 11 October 2021

More information, as well as the online application form can be found at:

SALTO-YOUTH – European Training Calendar – Blended event: Solidarity_Opening the door to new volunteering fields

Did you know you can organise international volunteering projects for your young people from disadvantaged backgrounds? Come and discover what the European Solidarity Corps can do for you and the young people you work with.

GET A TASTE OF YOUTH VOLUNTEERING PROJECTS

In only 3 working days, we show you the possibilities the European Solidarity Corps has to offer young people from disadvantaged backgrounds. A volunteering project might just be the life-changing opportunity for the disadvantaged young people you are working with: e.g. those from minority backgrounds, with special needs or a disability, with socio-economic difficulties, discriminated groups, in difficult situations, with limited opportunities… This Mobility Taster course gives you concrete examples of what is possible, brings you in contact with other inclusion youth organisations, shows you what funding is available specifically for youth inclusion projects and walks you step-by-step through the process in case you would like to give it a try.

WHO IS THE COURSE FOR?

This course is for NEWCOMERS to the European Solidarity Corps who are directly working with young people from disadvantaged backgrounds (e.g. youth worker, social worker…).

 • If you NEVER organised an international volunteering project with your target group before and would like to know what is possible, then this course is for you!
 • If you ALREADY HAVE organised volunteering projects for young people, please check the European Training Calendar for a more appropriate youth work training because this Mobility Taster is for NEWCOMERS 😉
 • This course is not for school-related activities such as school exchanges or projects for pupils (please contact the Lifelong Learning colleagues of Erasmus+ for this). This course welcomes applicants with special needs (contact SALTO Inclusion representative [email protected] salto-youth.net to ask about support possibilities).

Dates: 22 – 26 November 2021

Country: Denmark

Application Deadline: 7 October 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mobility-taster-for-inclusion-organisations-focus-on-volunteering-denmark.9538/

This seminar will focus on how to direct young people with a migrant background to youth work and how to foster their inclusion in the local community through participation in youth work. The ‘Navigate You(th)’ project will be the frame for the seminar.

Context and background for this seminar

Youth work wants to be inclusive and to bring equal opportunities to all young people. Everyone matters, no youngster should be excluded from participating in youth work activities. Youth work wants to be a safe space where each youngster can feel at home together with other peers, experiment and learn through trial and error and explore own interests and talents, supported by youth workers in this personal and social development.

It should not be taken for granted that youth work is always inclusive. Often special efforts are needed to create access to youth opportunities for young people that would otherwise remain excluded. This is in particular the case for young people with a migrant background (i.e. those who are born abroad, or whose parents are). Often they are not participating in youth work. And this for many reasons:  they are not familiar with youth work, don’t have information about the existing local youth offer (e.g. youth centers, youth movements, cultural and art initiatives, sports, …), face financial or language obstacles, are newcomers in the local community, …

In addition youth organisations are not always aware of or prepared for the specific needs, concerns and obstacles these youngsters and their environment (eg. parents) might have.

Aims and objectives

This seminar brings together 20 people from all over Europe who foster the inclusion of young people with a migrant background in local communities through youth work activities. We aim to create a space for learning about approaches that youth work and youth policy use for supporting young people with a migrant background to participate in youth work.

Who are we looking for?  We are looking for 20 participants. Join us if you …

 • are working, directly or indirectly, on the social inclusion of young people with a migrant background (e.g. in a youth organisation, local municipality, asylum center, …);
 • are motivated to build bridges between young people with a migrant background and youth work organisations;
 • are minimum 18 years old;
 • are able to work in English in order to establish effective communication during the seminar;
 • optional: have own experience to share on navigating young people with a migrant background towards youth work and youth activities.

Dates: 8 – 12 November 2021

Country: Belgium

Application Deadline: 10 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seminar-navigate-you-th-building-bridges-for-the-inclusion-of-young-people-with-a-migrant-background-in-local-communities.9453/

The European Solidarity Corps Programme is the programme of the European Union for promoting solidarity as a value. It offers young people the opportunity to make a meaningful contribution to solidarity in society; strengthening their local communities in return.

 The aims of the seminar

The main aim of the seminar is to motivate and support municipalities to make use of the European Solidarity Corps Programme as a tool for social cohesion and solidarity. We will explore how to bring a sustainable surplus value in the local community by supporting social innovation and employability of young people.

Content of the seminar

 • The event will show the funding opportunities of the new European Solidarity Corps Programme 2021-2027 to demonstrate how the programme works in practice.
 • Inspiring examples from Europe and the partner regions will illustrate how municipalities and their youngsters can benefit from the European Solidarity Corps.
 • The event will showcase how volunteering within the European Solidarity Corps can foster social innovation and can lead to a sustainable surplus value in communities.
 • Group Work sessions will offer space for exchange and counselling.
 • There will be space to network and exchange good practices.
 • Opportunities for municipalities that want to strengthen their existing networks through involving the young generation will be part of the seminar as well.

Target group

The seminar offers opportunities for

 • representatives of municipalities, who have experience in European topics and are interested in incorporating young people into their international activities
 • representatives of municipalities from youth work or active citizenship, who are interested in funding opportunities for their local projects
 • representatives from organisations from the field of youth work, who closely cooperate with their municipality and local community.

Dates: 2 – 3 November 2021

Application Deadline: 6 October 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/activating-citizens-municipalities-making-use-of-the-european-solidarity-corps.9673/

Mentoring under Construction is a process of exploration and community building in the landscape of mentoring within the European Solidarity Corps. This time for real, in a face to face event!

This process started online in late 2020 and still continues several online events later bringing alltogether more than 100 professionals and passionates in the field of mentoring.

Building the Mentoring under Construction Community

Now, we want to develop this community further. And… Let’s face it, face to face makes a difference. Same principles but a different vibe!

The Mentoring under Construction Community that we are envisioning is being built by professionals interested in raising the quality in mentoring, in search for:

 • Building a common understanding of key concepts around the role of mentor: role, responsibilities, needed competences
 • Personal and professional development to keep up with the emerging challenges in the field of mentoring
 • Knowledge sharing and good practices
 • A vibrant network of mentors, ready to support one another, learn and develop

Target group

So, if you are a mentor or just about to embark on this journey, if you are developing and implementing ESC projects, if you are coordinating volunteers or facilitating their learning process, if you are developing tools and resources about mentoring, joining this process of building a Mentoring under Construction Community is the right place for you.

Why? Join us for the first face ot face event in 2021 to continue the community building process in order to:

 • Connect with professionals in the field of mentoring from all over Europe
 • Share good practices and relevant resources
 • Tackle the challenges in the field of mentoring
 • Identify further steps for working and supporting each other

Who? All who have engaged so far are warmly welcomed and those who are interested to join from now on are eagerly expected.
This is a pilot face to face activity and is restricted to ESC program countries and some conditions imposed by COVID19 (see details HERE)

Follow-up / MeetUP

This event will be followed up by a series of MeetUPs, short thematic events aiming to address specific mentoring issues based on the community interests as well as online workshops. In addition a series of videocasts and online resources are envisaged to be produced and/or shared.

Dates: 24 – 28 October 2021

Country: Romania

Application Deadline: 10 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/mentoring-under-construction-let-s-face-it.9409/

This partnership-building activity will be an opportunity to find partners and partner organisations for future international cooperation to take forward inclusive projects within European Solidarity Corps and Erasmus+.

On the one side, there are organisations opening up to participants with disabilities and working to take further concrete steps. On the other side, there are organisations that are self-representing or work with diverse groups of youth and are creating inclusive projects with partners across borders.

“AccessAbility” will offer an open space for getting to know other professionals’ work and experiences, challenges and successes/failures. It will give the chance to find partners for future international cooperation. Moreover, the activity will provide practical information and time for self-assessment on how to mainstream organisation’s own processes and methods to work in an inclusive and accessible way.

Additionally, participants will get information about inclusion opportunities in the EU programmes Erasmus+ and European Solidarity Corps. Both programmes offer tools for empowering and supporting the participation of young people with disabilities or health challenges, e.g. financial means within Key Actions, toolboxes, etc. National Agency Officers will be present to answer questions and give advice. Further sources of information will be identified and gathered during the event.

This partnership-building activity will be an opportunity to find partners and partner organisations for future international cooperation, especially within Erasmus+ and European Solidarity Corps. The 3-day online activity takes place from 9:30 to 15:30 CET with 1,5 hours lunch break (using Zoom). The units build on each other, that’s why it is necessary to participate in the whole activity.

Aims and objectives

 • To explore Erasmus+ and European Solidarity Corps as tools for designing inclusive projects especially with young people with disabilities or health challenges.
 • To work on self-assessment and share concrete information, experiences as well as (still) open questions with other professionals.
 • To create an open space for meeting partner organisations for future international cooperation.

Dates: 20 – 22 October 2021

Application Deadline: 12 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/accessability-new-eu-youth-programmes-as-enablers-of-mobility-projects-for-youth-with-disabilities.9544/

The training activity aims to support and build up the capacities of organizations that actively participate in volunteering actions of the European Solidarity Corps, in order to ensure quality and impact in the respective projects.

Objectives and benefits of the training course:

 • Foster understanding, awareness and commitment to core quality criteria of the European Solidarity Corps
 • Build up competences on how to design and implement European Solidarity Corps projects with a view to quality
 • Ensure clarity and support on how the programme works formally: opportunities, guidelines, structures, priorities, rules, and procedures
 • Give space to participants to express burning issues and needs and offer support where possible
 • Foster a supportive community of organisations involved in the European Solidarity Corps
 • Awaken the learner within

Part of the course is an online preparatory phase:

Before the residential training course in Poland, there is a mandatory online preparatory/introductory phase. Its aims to introduce basic information in order to establish common grounds, as well as provide  a place where participants will start to form a community of learners and will carry out first homeworks and assessments of their own organisation, local community and own needs.

We are looking for participants who:

 • are involved in the  Volunteering Actions in European Solidarity Corps Programme
 • are connected to organisations/institutions holding a Quality Label for Volunteering (or an accreditation for Volunteering in Erasmus+).
 • have a crucial role in and commitment to providing conditions for high quality activities, ensuring a positive impact of  Volunteering Activities within their community, creating learning opportunities within the organisation and for volunteers.

Dates: 11 – 15 October 2021

Country: Poland

Application Deadline: 25 August 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-tosca-training-and-support-for-organisations-active-in-the-volunteering-actions.9550/

The recent past has been marked by the Corona crisis. This crisis has profoundly changed the daily lives of young people, whom were disproportionately harmed economically and socially by the precautions imposed by the lockdowns. This crisis has especially influenced the mental health of young people (depression, anxiety, addictions, etc.) and increased dropouts and risky behaviours.

Obviously, the younger generations will be much more exposed than the older population to the the wider consequences of the crisis. Those prospects influence negatively the “vulnerability” of young people.

In modern society, vulnerability is generally seen as a weakness and an obstacle to succeed in social life. This negative approach also affects youth workers in their perceptions and ways of working.

Against the current trend, we think that the vulnerability must be explored as a lever action. We believe in its potential as a way to connect with youngsters, whom feel a strong disconnection with society.

Beyond the symptom, we aim to restore the sense of belonging and affiliation of young people by equipping them with life competences, reinforcing their resilience and strengthening their values. Through non-formal and informal learning, this alternative approach helps to promote active citizenship and to strengthen social inclusion of young people.

This training course aims to support youth workers to develop their competencies in understanding vulnerability and exploring its potential in reinforcing young people’s self confidence. In this training course participants will experience a positive approach of vulnerability, which is a key element in establishing true connections with young people. We will explore vulnerability through non-formal education and experiential learning methods.

Objectives:

 • To provide participants with concepts and theoretical background about vulnerability and its role within the process of inclusion/exclusion;
 • To take into account the participants own vulnerable sides in order to transform them as a strength;
 • To provide participants with a deeper understanding of vulnerability on a personal and interpersonal level;
 • To explore the potential of vulnerability and transform it in an inclusion strength;
 • To share tools and practices of engaging with vulnerable groups in an international context.

Dates: 8 – 13 October 2021

Country: Brussels

Application Deadline: 8 September 2021

More information, as well as the online application form can be found at https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/vulnerability-in-and-after-covid-times-transforming-weaknesses-into-strengths-for-social-inclusion.9511/

The online training activity aims to support and build up the capacities of organizations that actively participate in volunteering actions of the European Solidarity Corps, in order to ensure quality and impact in the respective projects.

Objectives and benefits of the training course

 • Foster understanding, awareness and commitment to core quality criteria of the European Solidarity Corps
 • Build up competences on how to design and implement European Solidarity Corps projects with a view to quality
 • Ensure clarity and support on how the programme works formally: opportunities, guidelines, structures, priorities, rules, and procedures
 • Give space to participants and their organisations to express burning issues and needs and offer support where possible
 • Foster a supportive community of organisations involved in the European Solidarity Corps
 • Awaken the learner within

Methodology:

You are invited to take part in a multidimensional online training, during which not only you, but your entire organization may benefit. The training consists of individual and group work and encourages the involvement of other members of your organization. Training tasks will be distributed over two weeks: asynchronous activities, placed on the moodle platform – HOP, and synchronous -real-time online meetings on the ZOOM platform (4 mandatory sessions and 2 optional sessions open to members of your organisation).

We are looking for participants (together with other members of their organisations) who:

 • are involved in the Volunteering Actions in European Solidarity Corps Programme
 • are connected to organisations/institutions holding a Quality Label for Volunteering
 • have a crucial role in and commitment to
 • providing conditions for high quality activities
 • ensuring a positive impact of Volunteering Activities within their community
 • creating learning opportunities within the organisation and for volunteers
 • the other members of participants organisation are motivated to increase the quality of the projects

Dates: 27 September – 8 October 2021

Application Deadline: 30 August 2021

More information as well as the online application form can be found at the following link https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-tosca-online-training-and-support-for-organisations-active-in-the-volunteering-actions-in-the-european-solidarity-corps.8740/