Πρόσκληση 2022

Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το 2022 έχει ανακοινωθεί.

Ενημερωθείτε από τώρα για τα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος, αρχίστε να σκέφτεστε και να σχεδιάζετε το επόμενο σας Έργο Αλληλεγγύης, εγγραφείτε στην πλατφόρμα για να κάνετε εθελοντισμό και μείνετε συντονισμένοι/ες για περαιτέρω ενημέρωση και τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων | European Youth Portal (europa.eu)