Αξιολογήστε μας!

Σας παρακαλούμε όπως αφιερώσετε λίγο χρόνο για να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Εθνική Υπηρεσία του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στην Κύπρο. Οι απαντήσεις σας αξιολογούνται συνεχώς από την Υπηρεσία, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.