ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 28 Μαΐου 2021)

ESC 51 – Σχέδια Εθελοντισμού

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω απόρριψης της αίτησης για απόκτηση Σήματος Ποιότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
1 2021-1-CY02-ESC51-VTJ-000037321 Cross Culture International Foundation Cyprus
2 2021-1-CY02-ESC51-VTJ-000037002 C.I.P CITIZENS IN POWER
3 2021-1-CY02-ESC51-VTJ-000037358 PLANBE PLAN IT BE IT

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2021-1-CY02-ESC51-VTJ-000037435 OMILOS ISTORIKOU DIALOGOU KAI EPEUNAS 30.335,00

ESC30 – Σχέδια Αλληλεγγύης

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036124 Active Zone Outdoor “Orienteering4ALL”
2 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036446 Active Zone Outdoor “Move youth 2 protect animals”
3 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036352 C.D.A. COLLEGE PAFOS LIMITED “CDA COLLEGE PAFOS STUDENTS COMMUNITY AWARENESS/SUPPORT”
4 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036434 Active Zone Outdoor “ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ”

Αιτήσεις που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036138 Active Zone Outdoor “Smashing intergenerational gaps through Beach Tennis – “BT Smashing” 82.00 7.644,00
2 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036155 Active Zone Outdoor “BallClusion – Enhancing social inclusion of Visually Impaired Individuals through football” 78.00 8.644,40
3 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036409 Fabrika Kollektiv “”In an OPEN CIRCLE” 71.00 7.644,00
4 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036439 Active Zone Outdoor “Youth 4 Youth: Career Orientation” 60.00 7.644,00
5 2021-1-CY02-ESC30-SOL-000036708 Active Zone Outdoor “The 7 Rs of Sustainability through sports: Recycle, Reuse, Repurpose, Reduce, Rebound, Repeat, Rethink” 60.00 7.644,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 01 Οκτωβρίου 2020)

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

ESC13 – Volunteering Partnerships – Annual

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 2020-3-CY02-ESC31-002002 Fabrika Kollektiv “In an OPEN CIRCLE” Σχέδια Αλληλεγγύης Το Declaration of Honour που επισυνάφθηκε με την Αίτηση δεν υπογράφθηκε από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του οργανισμού.

Β. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2020-3-CY02-ESC11-001951 Active Zone Outdoor “Active Sports Solidarity Spirit” Σχέδια Εθελοντισμού 83.00 22.898,00
2 2020-3-CY02-ESC11-001972 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Youth Work 2.0” Σχέδια Εθελοντισμού 82.00 10.655,00
3 2020-3-CY02-ESC11-002007 ESVNT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL VOLUNTARY NETWORK TOGETHER CYPRUS “Precious like Plastic” Σχέδια Εθελοντισμού 79.00 21.733,00
4 2020-3-CY02-ESC11-002013 Cross Culture International Foundation Cyprus Ltd “GO for Solidarity” Σχέδια Εθελοντισμού 76.00 26.560,00
5 2020-3-CY02-ESC11-002012 Youth Dynamics “UP FOR SOLIDARITY” Σχέδια Εθελοντισμού 74.00 36.260,00

ESC 31 – Solidarity Projects

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2020-3-CY02-ESC31-001977 Youth Dynamics “ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ” Σχέδια Αλληλεγγύης 66.00 7.644,00
2 2020-3-CY02-ESC31-001976 ADVISORY CENTER FOR THE SUPPORT OF THE FAMILY-SYKESO “togetHER: an action from women to women towards solidarity and coherent” Σχέδια Αλληλεγγύης 65.00 8.644,00
3 2020-3-CY02-ESC31-002011 300.000 trees in Nicosia “300.000 Δέντρα στην Λευκωσία” Σχέδια Αλληλεγγύης 64.00 7.644,00
4 2020-3-CY02-ESC31-002017 Παγκύπριος Σύνδεσμος Καθοδηγητών Εργασίας για την Επαγγελματική Αποκατάσταση με Στήριξη για Άτομα με Αναπηρίες “Εργαστήρια ενδυνάμωσης των Ατόμων με Αναπηρίες για επαγγελματική αποκατάσταση” Σχέδια Αλληλεγγύης 63.00 8.364,00
5 2020-3-CY02-ESC31-001997 Mesa Geitonia Municipality “Μy Square” Σχέδια Αλληλεγγύης 62.00 7.644,00
6 2020-3-CY02-ESC31-002005 AgriYouth Workers “Υποστήριξη των νέων της υπαίθρου” Σχέδια Αλληλεγγύης 61.00 1.100,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 07 Μαΐου 2020)

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

ESC11: Σχέδια Εθελοντισμού (Volunteering Projects)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2020-2-CY02-ESC11-001901 ESVNT                                                                    ENVIRONMENTAL AND SOCIAL VOLUNTARY NETWORK TOGETHER CYPRUS “Green Tree” Σχέδια Εθελοντισμού

Β. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ESC11: Σχέδια Εθελοντισμού (Volunteering Projects)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή

ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2020-2-CY02-ESC11-001831 KEY – Innovation in Culture Education and Youth “Embrace solidarity engage in action” 82.00 27.432,00
2020-2-CY02-ESC11-001894 Filodasikos Syndesmos Agrou “Green Actions for a Sustainable Future” 80.00 43.143,00
2020-2-CY02-ESC11-001899 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS  KOKEN LTD “AUTUMN IN THE CITY” 80.00 17.468,00
2020-2-CY02-ESC11-001909 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS                                                                                      KOKEN LTD – LEMESOS “EXPERIENCE YOUTH” 77.00 11.544,00
2020-2-CY02-ESC11-001851 SKE Avgorou “MORE S.Te.P(S)TO SOLIDARITY” 76.00 50.459,00
2020-2-CY02-ESC11-001864 C.I.P. CITIZENS IN POWER “Empowerment through solidarity” 76.00 42.060,00
2020-2-CY02-ESC11-001845 Network for European Citizenship and Identity “Developing Intercultural Awareness by Sharing” 71.00 41.927,00
2020-2-CY02-ESC11-001924 ESVNT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL VOLUNTARY NETWORK TOGETHER CYPRUSENVIRONMENTAL AND SOCIAL VOLUNTARY NETWORK TOGETHER CYPRUS “Fruit of Life” 65.00 38.890,00

ESC 13: Συμπράξεις Εθελοντισμού Ετήσια (Volunteering Partnership – Annual)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή

 ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2020-2-CY02-ESC13-001876 HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER “Youth for Hope” Δ/Ε 86.107,00
2020-2-CY02-ESC13-001919 Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton “UNITY – iOS  (intelligent operating system)  – Unity of interests objectives and standards” Δ/Ε 167.734,00

ESC 31: Σχέδια Αλληλεγγύης (Solidarity Projects)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή

ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2020-2-CY02-ESC31-001902 ESVNT                                                                                                                                                            ENVIRONMENTAL AND SOCIAL VOLUNTARY NETWORK TOGETHER CYPRUS “Gardens of the Future” 76.00 6.007,00
2020-2-CY02-ESC31-001888 Module “Larp for Educators” 65.00 3.007,00
2020-2-CY02-ESC31-001866 ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS “Αλληλεγγύη για κλιματική δράση” 62.00 7.644,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 11 Φεβρουαρίου 2020)

Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2020-1-CY02-ESC11-001774 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS (KOKEN) LTD- LEMESOS “EXPERIENCE YOUTH” Σχέδια Εθελοντισμού
2 2020-1-CY02-ESC11-001772 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD “Office Summer” Σχέδια Εθελοντισμού

 Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2020-1-CY02-ESC11-001783 OMILOS ISTORIKOU DIALOGOU KAI EPEUNAS “Cooperation for Life” 68.00 15.140,00
2020-1-CY02-ESC11-001797 PLANBE PLAN IT BE IT “Volunteers in CY.Action” 67.00 28.912,40
2020-1-CY02-ESC11-001761 CYPRUS ORGANIZATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION AND ACTIVE LEARNING (S.E.A.L CYPRUS) “Opportunities Appear” 63.00 11.338,00
2020-1-CY02-ESC11-001763 Cross Culture International Foundation Cyprus Ltd “UP FOR SOLIDARITY” 61.00 25.410,00

ESC 21 – Traineeships and jobs

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2020-1-CY02-ESC21-001793 Politistiko Ergastiri Ayion Omoloyiton “Managing Volunteering Projects” 73.00 9.570,40

ESC 31 – Solidarity Projects

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2020-1-CY02-ESC31-001825 Fa.bri.ka “Stories from the he.art” 65.00 5.644,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (3ου κύκλος υποβολής αιτήσεων – 08 Οκτωβρίου 2019) 

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2019-3-CY02-ESC11-001723 Filodasikos Syndesmos Agrou “ROSE VOLUNTEERING” Σχέδια Εθελοντισμού 38.394,00
2019-3-CY02-ESC11-001698 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Youth for Action and Sustainability” Σχέδια Εθελοντισμού 78.449,00
2019-3-CY02-ESC11-001661 C.I.P. CITIZENS IN POWER “From Solidarity to Employment” Σχέδια Εθελοντισμού 21.703,00
2019-3-CY02-ESC11-001662 SKE Avgorou “Support.Team.People” Σχέδια Εθελοντισμού 34.743,00
2019-3-CY02-ESC11-001700 PLANBE PLAN IT BE IT ““Rurbanians” – Exploring Rural and Urban areas in Cyprus” Σχέδια Εθελοντισμού 57.382,00
2019-3-CY02-ESC11-001715 DANCE-GATE LEFKOSIA CYPRUS “Dance for ALL- part 4” Σχέδια Εθελοντισμού 8.739,00
2019-3-CY02-ESC11-001696 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Lead4Coaching” Σχέδια Εθελοντισμού 10.013,00
2019-3-CY02-ESC11-001697 KEY – Innovation in Culture Education and Youth “”No one succeeds alone.” “Everyone succeeds with others”” Σχέδια Εθελοντισμού € 26.158,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 30 Απριλίου 2019)

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2019-2-CY02-ESC11-001570 SKE Avgorou “SUPPORT.TEAM.PEOPLE” Σχέδια Εθελοντισμού

B. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2019-2-CY02-ESC11-001614 Filodasikos Syndesmos Agrou “Volunteering 4 Environment and Climate Change” Σχέδια Εθελοντισμού 53.646,00
2 2019-2-CY02-ESC11-001626 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS (KOKEN) LTD- LEMESOS “Social Connection” Σχέδια Εθελοντισμού 18.002,00
3 2019-2-CY02-ESC11-001599 KEY – Innovation in Culture Education and Youth “You make a life by what you give” Σχέδια Εθελοντισμού 27.408,00
4 2019-2-CY02-ESC11-001608 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD “OFFICE FORWARD” Σχέδια Εθελοντισμού € 16.220,00

ESC13 – Volunteering Partnerships – Annual

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2019-2-CY02-ESC13-001571 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “UNITY – iOS (intelligent operating system) – Unity of interests objectives and standards” Συμπράξεις Eθελοντισμού – Ετήσια € 222.720,00
1. 2019-2-CY02-ESC13-001633 HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER “Youth for Hope” Συμπράξεις Eθελοντισμού – Ετήσια 85.085,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 13 Φεβρουαρίου 2019)

Α. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2019-1-CY02-ESC11-001565 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Youth together for the forest of Xylokastro” Σχέδια Εθελοντισμού 7.722,00
2. 2019-1-CY02-ESC11-001480 ONE TERRENE INTERNATIONAL “Youth Entrepreneurialism” Σχέδια Εθελοντισμού 46.370,00
3. 2019-1-CY02-ESC11-001492 PLANBE PLAN IT BE IT “Youth Force Part II” Σχέδια Εθελοντισμού 22.633,00

ESC31 – Σχέδια Αλληλεγγύης

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2019-1-CY02-ESC31-001564 CCfos “ Make Music Nicosia 2019 – Teams of Volunteers ” Σχέδια Αλληλεγγύης 1.500,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 16 Οκτωβρίου 2018)

Α. Πίνακας αιτήσεων οι οποίες απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC11-001433 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “Echoes of the city” Σχέδια Εθελοντισμού Η οργάνωση έχει εγκριθεί Volunteering Partnership
2. 2018-1-CY02-ESC11-001430 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “Turtle Run” Σχέδια Εθελοντισμού Η οργάνωση έχει εγκριθεί Volunteering Partnership
3. 2018-1-CY02-ESC11-001431 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “World Wide Village 2019” Σχέδια Εθελοντισμού Η οργάνωση έχει εγκριθεί Volunteering Partnership

Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC11-001436 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD “DETUP” Σχέδια Εθελοντισμού 76.00 18.782,00
2. 2018-1-CY02-ESC11-001428 SOCIAL POLICY AND ACTION ORGANIZATION “Let’s live Europe in a Cypriot rural area” Σχέδια Εθελοντισμού 70.00 31.696,00
3. 2018-1-CY02-ESC11-001438 Dance Gate Lefkosia-Cyprus LTD “DANCE FOR ALL – part 3” Σχέδια Εθελοντισμού 70.00 10.581,00
4. 2018-1-CY02-ESC11-001439 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS (KOKEN) LTD- LEMESOS “YOUTHINVO” Σχέδια Εθελοντισμού 66.00 20.540,00
5. 2018-1-CY02-ESC11-001432 KEY – Innovation in Culture Education and Youth “Volunteering is a work of heart” Σχέδια Εθελοντισμού 65.00 24.714,00
6. 2018-1-CY02-ESC11-001425 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Mission: Tradition” Σχέδια Εθελοντισμού 64.00 74.390,00
7. 2018-1-CY02-ESC11-001470 PLANBE PLAN IT BE IT “The Re-Imaginers” Σχέδια Εθελοντισμού 63.00 38.096,00
8. 2018-1-CY02-ESC11-001469 PLANBE PLAN IT BE IT “Volunteers on Tour: The village edition” Σχέδια Εθελοντισμού 67.00 43.860,00

ESC12 – Volunteering Partnerships

Σημ.: Το ποσό έκαστης αίτησης είναι το ενδεικτικό συνολικό ποσό της Σύμβασης, όπως έχει υπολογιστεί από την Υπηρεσία και θα απορροφηθεί μέσα από τις Ετήσιες Αιτήσεις για επιχορήγηση που θα υποβάλουν οι οργανώσεις για το 2019 και το 2020.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC12-001435 HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER “Youth for Hope” Volunteering Partnerships 78.00 185.000,00
2. 2018-1-CY02-ESC12-001437 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “UNITY-iOS (intelligent operating system) – Unity of interests objectives and standards” Volunteering Partnerships 70.00 440.000,00

ESC31 – Σχέδια Αλληλεγγύης

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC31-001426 ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS “Solidarity Project” Σχέδια Αλληλεγγύης 62.00 7.000,00

Πώς να υποβάλετε Ένσταση*

Εάν επιθυμείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης που λαμβάνεται, σε σχέση με την αίτηση για χρηματοδότηση ή τη συμφωνία επιχορήγησης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία προσφυγής.

*Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε ένσταση μόνο αν πιστεύετε ότι η Εθνική Υπηρεσία δεν έχει ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες, όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις σχετικές οδηγίες που δημοσιεύει η Εθνική Υπηρεσία.

Τι είναι η Ένσταση

Η Ένσταση ορίζεται ως το αίτημα για επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη από την Εθνική Υπηρεσία, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η Υπηρεσία δεν έχει ακολουθήσει ορθά τις διαδικασίες για την βαθμολόγηση ή / και στη παροχή ανατροφοδότησης/σχολίων πάνω σε απορριφθείσα αίτηση σας, ή στον υπολογισμό του τελικού ποσού της επιχορήγησης εγκεκριμένης σας αίτησης. Για σκοπούς παροχής έννομης προστασίας, έχει οριστεί συγκεκριμένη διαδικασία προσφυγής, όπου απαιτείται από όσους προσφεύγουν σε Ένσταση, να δηλώνουν ρητά τα σημεία των διαδικασιών που πιστεύουν ότι δεν έχουν εφαρμοστεί από την Υπηρεσία και για τα οποία υποβάλλεται η Ένσταση.

Πότε πρόκειται για Ένσταση και πότε για Παράπονο

Αν κατά την Ένσταση δεν υποβληθούν συγκεκριμένα τεκμήρια ή απλά εκφράζεται δυσαρέσκεια σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων ή των τελικών απολογισμών, η Εθνική Υπηρεσία θα εκλαμβάνει την Ένσταση ως Παράπονο και θα προβαίνει στους ανάλογους χειρισμούς. Για να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Ένσταση

Αιτητές

Για τους αιτητές σχεδίων του Erasmus+: Νεολαία (δηλαδή για το πρόσωπο ή τον Οργανισμό που υποβάλλει σχέδιο στην Εθνική Υπηρεσία), Ενστάσεις θα εξετάζονται σε περιπτώσεις όπου ένα σχέδιο έχει απορριφθεί. Σημειώστε ότι η απόφαση για την αίτηση σας (δηλαδή αν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε) μπορεί να αλλάξει μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε διοικητικό σφάλμα από μεριάς της Υπηρεσίας ή όπου οι δημοσιευμένες διαδικασίες δεν έχουν εφαρμοστεί με λεπτομέρεια. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές πληροφορίες που δεν είχαν περιληφθεί στην αίτηση εξαρχής.

Δικαιούχοι

Για τους Δικαιούχους σχεδίων του Erasmus+: Νεολαία (δηλαδή για το πρόσωπο ή τον Οργανισμό που πρόκειται να υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης που εκδόθηκε από την Εθνική Υπηρεσία), Ενστάσεις που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης θα εξετάζονται σε περιπτώσεις που πιστεύεται ότι έχουν γίνει λανθασμένοι υπολογισμοί. Σημειώστε ότι η απόφαση της Υπηρεσίας για το ύψος της επιχορήγησης θα επανεξετάζεται μόνο όταν έχει γίνει κάποιο διοικητικό λάθος ή σε περιπτώσεις όπου οι ειδικοί όροι και τα παραρτήματα της συμφωνίας επιχορήγησης δεν έχουν τηρηθεί.

Πότε να υποβάλετε Ένσταση

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία Ένσταση για κάθε αίτηση ή σχέδιο σε κάθε φάση της διαδικασίας, δηλαδή είτε κατά την αξιολόγησης της αίτησης ή κατά την αξιολόγηση του τελικού απολογισμού του σχεδίου. Αν το σχέδιο σας μπει σε λίστα αναμονής, δεν υπάρχει επιπρόσθετη ευκαιρία για Ένσταση.

Πώς να υποβάλετε Ένσταση

Όλες οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, κατεβάζοντας και συμπληρώνοντας τη «φόρμα υποβολής Ένστασης». Η συμπληρωμένη φόρμα, πρέπει ακολούθως να υποβάλλεται με τους τρόπους που περιγράφονται εντός της φόρμας ως ακολούθως:

  • Για Ενστάσεις πάνω στις αιτήσεις που έχουν κοπεί στο στάδιο της επιλεξιμότητας:
    • Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της απόφασης από την Εθνική Υπηρεσία
  • Για Ενστάσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη απόφαση από την Εθνική Υπηρεσία:
    • μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της απόφασης από την Εθνική Υπηρεσία
  • Για Ενστάσεις που είναι πιο πολύπλοκες:
    • Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδο των διαδικασιών εξέτασης τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία θα σας ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα και θα γίνεται προσπάθεια να ενημερώνεστε για τη λήψη της Ένστασης από την Υπηρεσία την ίδια ημέρα. Ο χειρισμός των Ενστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Υπηρεσίες