Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Round 1/ 2023

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Round 1/ 2023

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων στο Round 1 / 2023 για το πρόγραμμα “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης”. Οι αιτήσεις που δέχτηκε Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνολικά ήταν 15.

Κατανομή αποτελεσμάτων

Από τις 15 αιτήσεις που έγιναν στο Round 1 / 2023 προέκυψαν:

  • 11 εγκεκριμένες
  • 4 απορριφθείσες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται:

  • 5 στα Σχέδια Εθελοντισμού
  • 6 στα Έργα Αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις: