Αποτελέσματα αιτήσεων για Σχέδια Εθελοντισμού 2ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2022

Αποτελέσματα αιτήσεων για Σχέδια Εθελοντισμού 2ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

(2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 04 Οκτωβρίου 2022)

ESC 51 Σχέδια Εθελοντισμού

 

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2022-2-CY02-ESC51-VTJ-000094082 Active Zone Outdoor N/A

 

Β. Πίνακας αιτήσεων που εγκρίθηκαν

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ‘Η ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2022-2-CY02-ESC51-VTJ-000099316 Youth Dynamics N/A ESC51-Volunteering Projects 81           39,460.00
2 2022-2-CY02-ESC51-VTJ-000094073 Riverland  Dairy Farm Limited N/A ESC51-Volunteering Projects 85           51,915.00