Αποτελέσματα αιτήσεων για Έργα Αλληλεγγύης 3ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2022

Αποτελέσματα αιτήσεων για Έργα Αλληλεγγύης 3ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

(3ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 04 Οκτωβρίου 2022)

ESC30 Έργα Αλληλεγγύης

 

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000093328 Active Zone Outdoor BallClusion VII – Enhancing social inclusion of Visually Impaired Individuals through football VII
2 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000093327 Active Zone Outdoor Women for Women through Sports: WWS
3 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000092818 ADVISORY CENTER FOR THE SUPPORT OF THE FAMILY-SYKESO WORK on diversity: Solidarity action for the inclusion of Migrant Women in the labor market and the Society
4 2022-3-CY02-ESC30-SOL-0000100296 Kolossi Community Vegetable Garden Κοινοτικός Λαχανόκηπος Κολοσσίου

 

Β. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά την ποιοτική αξιολόγηση επειδή δεν συγκέντρωσαν την απαραίτητη βαθμολογία

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ‘Η ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000096762 Earth is calling FOOD FROM NATURE – Soil preparation, growing your own food, caring for nature and your health
2 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000099067 Between Us Cyprus OUT, IN THE BOX!

 

Γ. Πίνακας αιτήσεων σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο, μέχρι τη λήψη έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τροποποίηση της μεταξύ μας Σύμβασης και τη μεταφορά κονδυλίων από άλλη δραστηριότητα.

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ‘Η ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000097134 Oxygono Cyprus Forum: Cities 2040 61
2 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000102678 Inspiration Path Coloring the Green 61
3 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000099952 Polychoros Voroklinis Βιώσιμα Ξενοδοχεία με κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά 60

 

Δ. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ‘Η ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000093329 Active Zone Outdoor Defending Integrity Resisting Harassment 85 7,644.00
2 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000095157 Youth for social integration SOULidarity 75 7,644.00
3 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000095433 KENTRO NEOTITOS AKROUNTAS – ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ Green Paths Akrounta 71 7,644.00
4 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000100924 Youth Dynamics Ηealthy YOUth 71 7,644.00
5 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000092928 Make it Happen CATS – Caring Actions Towards Strays 70 7,644.00
6 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000094592 Orchards for life Δεντροφυτεύσεις φρουτόδεντρων σε περβόλια που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές 70 7,644.00
7 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000093113 Yes we can Organisation LTD Pxb Youthclub 69 7,644.00
8 2022-3-CY02-ESC30-SOL-000095282 Active Zone Outdoor Organic Vegetable Garden: Senior and Young People are working together 66 7,644.00