Αποτελέσματα αιτήσεων για Έργα Αλληλεγγύης 2ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 4 Μαΐου 2022

Αποτελέσματα αιτήσεων για Έργα Αλληλεγγύης 2ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 4 Μαΐου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 04 Μαΐου 2022

ESC30 – Έργα Αλληλεγγύης

 

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090869 Youth for social integration “SOULidarity”
2. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091138 CREATIVE YOUTH “Δημιουργικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα”
3. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091203 OXYGONO “2040”
4. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091295 Fabrika Kollektiv “Open Circles”
5. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090688 Orchards for life “Δεντροφυτεύσεις Φρουτόδεντρων σε περβόλια που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές”
6. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091353 Cyprus Medical Students Association (CyMSA) “Public Health Awareness Calendar”

 

Β. Πίνακας αιτήσεων σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090695 Arts Club CY “ Saturday Arts School (SatArtS)” 72.00
2. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090729 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Nicosia Goes Zero Food Waste” 72.00
3. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090994 YOUTHNET CYPRUS “YouthAct NOW – Ενδυνάμωση κοινότητας μέσω της διάσωσης τροφίμων στη Λεμεσό” 72.00
4. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090867 Module “Board Games for Health Education” 68.00
5. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091345 Youth Dynamics “Ηealthy YOUth” 66.00
6. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090505 Yes we can Organisation LTD “Be a bull not a bully” 63.00
7. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091147 Equality Action CY “Learning Space” 63.00
8. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091340 Project Youth “Βελτίωση της πανεπιστημιακής κοινότητας” 61.00

 

Γ. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090581 Active Zone Outdoor “Precious bonding time for parents and children” 86.00 7.644,00
2. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091232 ABLEBOOK LIMITED “Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο” 82.00 8.644,40
3. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090663 Active Zone Outdoor “SEA4IN: Sea and Coastal sports for Social Inclusion and Interaction” 80.00 8.644,00
4. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090586 Active Zone Outdoor “Beach yoga as a vehicle for mental health interventions” 79.00 7.644,00
5. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000091358 Solidarity CY “Youth Humanitarian Action” 75.00 7.644,00
6. 2022-2-CY02-ESC30-SOL-000090692 Graphic Stories Cyprus Ltd “Η δύναμη του κοινωνικού σχεδιασμού για ένα βιώσιμο μέλλον” 73.00 7.644,00