Αποτελέσματα αιτήσεων 1ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2022

Αποτελέσματα αιτήσεων 1ου γύρου 2022 με καταληκτική ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

1ου κύκλου υποβολής αιτήσεων – 23 Φεβρουαρίου 2022

 

Αιτήσεις που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

 

ESC 51 – Σχέδια Εθελοντισμού
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ
1 2022-1-CY02-ESC51-VTJ-000068368 XARKIS LTD
2 2021-1-CY02-ESC51-VTJ-000037358 PLANBE PLAN IT BE IT

 

ESC 30 – Έργα Αλληλεγγύης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000071161 STAVROS HADJIGEORGIOU “Solidarity Actions for climate and environmental awareness”
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000070244 Between Us Cyprus “Δεντροφυτεύσεις Φρουτόδεντρων σε περβόλια που πλήγηκαν από τις πυρκαγιές”

 

Σχέδια σε λίστα αναμονής λόγω μη διαθεσιμότητας κονδυλίων στο συγκεκριμένο κύκλο

 

ESC 30 – Έργα Αλληλεγγύης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000064044 ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS “Αλληλεγγύη για την ψυχική υγεία των νέων” 69.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000058060 Running-Fluent Initiative “Innovative creation and development of a green and healthy Community” 67.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000066077 Solidarity CY “Youth Humanitarian Action” 67.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000064264 Oxygono “2040” 66.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000051953 Active Cypriot Programs and European Learning Into Acceptance, ACPELIA “Inclusion in Pissouri village” 65.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000069664 ABLEBOOK LIMITED “Ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο” 62.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000071122 Module “Board Games for Mental Health Education” 62.00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000071807 Equality Action CY “Leaning Space” 61.00

 

Σχέδια που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

ESC51 – Σχέδια Εθελοντισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2022-1-CY02-ESC51-VTJ-000080633 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI -Youth for Exchange and Understanding 82.00 80.216,00
2022-1-CY02-ESC51-VTJ-000080223 Active Zone Outdoor 82.00 48.966,00
2022-1-CY02-ESC51-VTJ-000068441 Youth Dynamics 81.00 34.070,00
2022-1-CY02-ESC51-VTJ-000080563 HFC – Hope for Children CRC Policy Centre 80.00 102.153,00
2022-1-CY02-ESC51-VTJ-000080433 ASSOCIATION FOR HISTORICAL DIALOGUE AND RESEARCH (AHDR) – OMILOS ISTORIKOU DIALOGOU KAI EPEUNAS 80.00 30.397,00

 

ESC30 – Έργα Αλληλεγγύης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2022-1-CY02-ESC30-SOL-000056547 Active Zone Outdoor “stayUP – Stand Up for your Mental Health” 84.00 7.644,00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000061028 Active Zone Outdoor “CLEQ: Climbing for Equality” 82.00 8.644,00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000051862 ADVISORY CENTER FOR THE SUPPORT OF THE FAMILY-SYKESO “HerStory: δράσεις ευαισθητοποιήσης και ενημέρωσης για την έμφυλη βία” 81.00 9.044,00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000071462 Solidarity Team “Ενδυνάμωση και Κοινωνική Ένταξη νέων με αναπηρίες και λιγότερες ευκαιρίες” 81.00 12.352,80
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000056597 Active Zone Outdoor “Enhancing gender equality in sports through Beach Tennis” 80.00 7.644,00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000066724 Motivation in Arts (MiA) ““WALLnot”: Drama for social inclusion” 78.00 7.694,00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000066452 BTC Club “BTC Club” 74.00 7.644,00
2022-1-CY02-ESC30-SOL-000066671 Cyprus Medical Students’ Association “Public Health Awareness Calendar” 73.00 7.644,00