Έργα Αλληλεγγύης

Τι είναι ένα  Έργο Αλληλεγγύης;

Έργο Αλληλεγγύης είναι μια δραστηριότητα αλληλεγγύης η οποία αρχίζει, αναπτύσσεται και υλοποιείται από τουλάχιστον 5 νέους ανθρώπους σε περίοδο από 2 μέχρι 12 μήνες εντός της χώρας.

Οι νέοι έχουν την μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιφέρουν θετική αλλαγή στις τοπικές τους κοινότητες.

Το σχέδιο πρέπει να έχει συγκεκριμένη θεματική, με την οποία επιθυμούν να εξερευνήσουν από κοινού τα μέλη της ομάδας, να διαθέτει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να προωθεί τις ακόλουθες προτεραιότητες του Προγράμματος:

  • Ενσωμάτωση & Ποικιλομορφία
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Συμμετοχή στη Δημοκρατική Ζωή
  • Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Βιώσιμη ανάπτυξη και Δράση για το Κλίμα
  • Πρόληψη, Προώθηση και Στήριξη στον Τομέα της Υγείας
Μπορείς να βρεις καλές πρακτικές και ιδέες εδώ.
Πώς μπορεί ένα οργανισμός να υλοποιήσει ένα Έργο Αλληλεγγύης;

Αυτή η δράση επιτρέπει σε οργανισμούς της Κύπρου να βοηθήσουν ομάδες προνοητικών νέων να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για Έργα Αλληλεγγύης και να υποστηρίξουν αυτή την ομάδα νέων μέσω του δικού τους έργου. 

Επομένως, μια ομάδα νέων μπορεί να επιλέξει να συνεργαστεί με έναν έμπειρο οργανισμό (μη κυβερνητικό, δημόσιο ή ιδιωτικό) και να αιτηθούν για χρηματοδότηση εκ μέρους της ομάδας νέων

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει ένα σχέδιο;

Ένα σχέδιο μπορεί να διαρκέσει από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες. 

Τι χρηματοδότηση μπορούμε να λάβουμε για την υλοποίηση του σχεδίου;

Η χρηματοδότηση για την ομάδα νέων είναι 595 ευρώ (ανά μήνα) από δύο (2) μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Αφορά την υποστήριξη του Έργου Αλληλεγγύης και διάφορα κόστη που συνδέονται με τη διαχείριση και την υλοποίηση του έργου.

Οι νέοι που υλοποιούν ένα Έργο Αλληλεγγύης μπορούν να έχουν υποστήριξη από καθοδηγητή και η χρηματοδότηση είναι 1644 ευρώ για 12 μέρες το μέγιστο (137 εύρω ανά μέρα). Μπορεί επίσης, αν χρειάζεται, να δηλωθεί και κόστος για συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην ομάδα του έργου ή για την υποστήριξη συμμετοχής ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, τα οποία αποτελούν ομάδα στόχο του έργου.

Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας να αντιμετωπίσουν ζητήματα στις κοινότητές τους, να στοχεύσουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή να αναπτύξουν τοπικές ευκαιρίες, παρέχοντάς τους παράλληλα μια πολύτιμη εμπειρία μη τυπικής μάθησης.

Τι πρέπει να κάνουμε πριν υποβάλουμε αίτηση;
Πώς υποβάλλουμε αίτηση;

Η υποβολή αιτήσεων για Έργα Αλληλεγγύης είναι μια απλή διαδικασία και γίνεται μέσω διαδικτυακών εντύπωνΗ αίτησή θα αξιολογηθεί από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου. 

Την αίτηση μπορεί να την υποβάλει ο οργανισμός εκ μέρους της ομάδας νέων.

Στη φόρμα αίτησης, θα σας ζητηθούν ερωτήσεις όπως γιατί θέλετε να εκτελέσετε αυτό το έργο, πώς θα ωφελήσει την κοινότητα και ποιες δραστηριότητες σκοπεύετε να εκτελέσετε κατά την προετοιμασία και υλοποίηση της ιδέας.

Πότε είναι η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης;

Δράση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Για σχέδια που ξεκινούν

Έργα Αλληλεγγύης

23 Φεβρουαρίου 2023

1η Ιουνίου 2022 – 31η Δεκεμβρίου 2023

4 Οκτωβρίου 2023

1η Ιανουαρίου 2024 – 31η Μαΐου 2024