Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθείτε για τη δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων που υλοποιούνται από Οργανωμένους Νέους ή Οργανισμούς:

 • Σχέδια Εθελοντισμού (Νέοι 18-30 χρονών – Οργανισμοί)
 • Σχέδια Αλληλεγγύης (Νέοι 18-30 χρονών)
 • Πρακτική και Εργασία (Νέοι 18-30 χρονών – Οργανισμοί)
 • Συνεργασίες για Εθελοντισμό (Οργανισμοί)

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα σημεία με τη σειρά που παρουσιάζονται:

 1.  Οδηγός Προγράμματος για το έτος στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση.
 2. Γενικές πληροφορίες από το τμήμα «Για ποιους είναι και τι παρέχει» της παρούσας ιστοσελίδας
 3. Στο τμήμα «Ερωτήσεις / Απαντήσεις για το Πρόγραμμα» της παρούσας ιστοσελίδας.
 4. Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός Νεολαίας διοργανώνει ημερίδες πληροφόρησης και σεμινάρια για παροχή οδηγιών για τη συμπλήρωση αιτήσεων, τα οποία είναι ανοικτά σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση στα πλαίσια αυτής της δράσης και ανακοινώνονται στις Εκδηλώσεις της παρούσας ιστοσελίδας και στα κοινωνικά μας δίκτυα.

Τέλος, σχετική ενημέρωση αποστέλλεται εάν κάποιος εγγραφεί στη λίστα επαφών που θα βρει στην αρχική σελίδα.

Για να μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν Σήμα Ποιότητας (ΣΠ)

 • Το ΣΠ απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων οργανισμών με τις αρχές και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όσον αφορά στις ευθύνες τους σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης
 • Το ΣΠ αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός οργανισμού σε κάθε δραστηριότητα που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (πλην των Σχεδίων Αλληλεγγύης)
 • Κάθε πιστοποιημένος οργανισμός αποκτά πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
 • Η κατοχή Σήματος Ποιότητας δεν συνεπάγεται αυτόματη χρηματοδότηση
 • Οι οργανισμοί από χώρες μέλη της ΕΕ μπορούν να αιτηθούν Σήματος Ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία της χώρας τους
 • Οι Οργανισμοί που κατέχουν Διαπίστευση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του Erasmus+ (EVS accreditation) δεν χρειάζεται να αποκτήσουν και το Σήμα Ποιότητας.
 • Δεν υπάρχει προθεσμία για υποβολή αίτησης για απόκτηση του Σήματος Ποιότητας. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις για απόκτηση Σήματος Ποιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Οδηγό του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση των Σχεδίων Εθελοντισμού και Έργων Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εθνική Υπηρεσία Κύπρου (ΟΝΕΚ) ηλεκτρονικά, εντός των ακόλουθων προθεσμιών [πριν από τις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών]:

Είδος σχεδίων Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Για σχέδια που ξεκινούν 
Σχέδια Εθελοντισμού 28 Μάϊου 2021 1 Σεπτεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2021
5 Οκτωβρίου 2021 1 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου 2022
Σχέδια Αλληλεγγύης 28 Μάϊου 2021 15 Αυγούστου – 31 Δεκεμβρίου 2021
5 Οκτωβρίου 2021 1 Ιανουαρίου – 31 Μαΐου 2022

Οι αιτήσεις για το Σήμα Ποιότητας μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση αλλά πριν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στην οποία σκοπεύει ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί. H αξιολόγηση της αίτησης για χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την έγκριση ή όχι της αίτησης για Σήμα Ποιότητας.

Κάθε οργανισμός που εμπλέκεται σε μια αίτηση European Solidarity Corps πρέπει να εγγραφεί στη Πύλη Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ParticipantPortal) (Βήμα 4). Πριν από την εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων, θα πρέπει πρώτα το άτομο που θα κάνει την εγγραφή της οργάνωσης/φορέα/άτυπης ομάδας νέων και θα έχει πρόσβαση στην καταχώρηση και επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων, να χρησιμοποιήσει το Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU LOGIN) για να δημιουργήσει λογαριασμό.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό EU LOGIN (πρώην ECAS) από συμμετοχή σας σε άλλα προγράμματα της ΕΕ, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Αν είστε Νέος/Νέα που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα, παραλείψτε αυτό το βήμα. Αν είστε Οργανισμός, αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός EU LOGIN, θα πρέπει στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της οργάνωσης/ ομάδας που προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+ να εγγραφεί στην Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal) της Ε.Ε.

Η Εγγραφή στην Πύλη Συμμετεχόντων έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός Κωδικού Ταυτοποίησης Συμμετέχοντος (PIC number) που περιλαμβάνει εννέα ψηφία. Ο κωδικός αυτός είναι απαραίτητος για την υποβολή αιτήσεων καθώς με την καταχώρησή του στην ηλεκτρονική αίτηση, όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην Πύλη για την οργάνωση/ομάδα σας, εμφανίζονται αυτόματα στην αίτηση.

Η Πύλη αυτή χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως Erasmus+, Creative Europe, Europe for Citizens, EUAid Volunteers, Horizon 2020, FP7, CIP, COSME κτλ. Σημειώστε ότι ο ίδιος αριθμός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε όλα τα προαναφερθέντα προγράμματα. Ως εκ τούτου, οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου οργανισμού/φορέα πρέπει να αποφεύγονται.

Participant Portal for Registering on the URF
Σε περίπτωση που ένας οργανισμός/φορέας/άτυπη ομάδα νέων έχει ήδη αριθμό PIC, αυτό το βήμα θα παραλειφθεί. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι ο οργανισμός/φορέας σας έχει εγγραφεί στο παρελθόν από άλλο συνάδελφο και επομένως έχει αριθμό PIC, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τον οργανισμό στην Πύλη, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι πολλαπλές εγγραφές του ίδιου οργανισμού/φορέα/άτυπης ομάδας νέων.
Επιπλέον, καλό είναι να ελέγξετε, πριν την υποβολή αίτησης, αν όλα τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού/φορέα/άτυπης ομάδας νέων σας, του προσώπου επαφής ή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Πριν από την εγγραφή του οργανισμού, προτρέπεστε όπως μελετήσετε το Εγχειρίδιο Χρήστη για την Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) και την Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal) για την Εκπαίδευση, τον Οπτικοακουστικό Τομέα, τον Πολιτισμό, την Ιθαγένεια και τον Εθελοντισμό.
Όλοι οι αιτούντες οργανισμοί/φορείς/άτυπες ομάδες νέων πρέπει να ανεβάσουν τα ακόλουθα έγγραφα στη Δικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • Α. Έντυπο νομικής οντότητας για δημόσιους, ιδιωτικούς οργανισμούς ή άτομα Έντυπο για δημόσιους, ιδιωτικούς οργανισμούς ή άτομα. Το έντυπο πρέπει να υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα ακόλουθα (εάν ισχύουν):
  • Αντίγραφο κάποιου επίσημου εγγράφου (επίσημη εφημερίδα , πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών ή Σωματείων/Λεσχών κ.λπ.) που δείχνει το όνομα της νομικής οντότητας , τη διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων και τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο από τις εθνικές αρχές.
  • Αντίγραφο του εντύπου εγγραφής στο ΦΠΑ , εάν ισχύει. Στην περίπτωση που ο αριθμός ΦΠΑ δεν εμφανίζεται στο επίσημο έγγραφο που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο.
  • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατήριου του νόμιμου εκπροσώπου, σε περίπτωση άτυπης ομάδας νέων., όπως επίσης και έντυπο εξουσιοδότησης με τα στοιχεία και τις υπογραφές όλων των μελών της ομάδας.
 • Β. Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο ίδιο το έντυπο.
 • Γ. Έντυπα για έλεγχο χρηματοοικονομικής ικανότητας για αιτήσεις άνω των 60.000€ Εάν ο αιτών οργανισμός είναι οντότητα ιδιωτικού δικαίου και υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης άνω των 60.000€, πρέπει να ελεχθεί η χρηματοοικονομική του ικανότητα Ο έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας δεν ισχύει για την περίπτωση των δημόσιων φορέων ή διεθνών οργανισμών. Προκειμένου να ελεγχθεί η χρηματοοικονομική ικανότητα ενός οργανισμού, πρέπει, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, να αναρτηθούν στη Δικτυακή Πύλη Συμμετεχόντων ο λογαριασμός κερδών και ζημιών και ο ισολογισμός του αιτούντος για το τελευταίο οικονομικό έτος που έχει κλείσει λογιστικά. Οντότητες που δεν μπορούν να προσκομίσουν τα έντυπα που αφορούν τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής ικανότητας, λόγω του ότι είναι νεοσυσταθείσες πρέπει να επικοινωνούν με την Εθνική Υπηρεσία για οδηγίες.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Πύλη Συμμετεχόντων, καλείστε να μελετήσετε τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών. 

Αν είστε Νέος ή Νέα που ενδιαφέρεται να επιλεγεί για να συμμετέχει σε κάποιο από τα σχέδια του προγράμματος, θα πρέπει να εγγραφείτε στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα. Για βοήθεια, ανατρέξτε στον Οδηγό εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας

Εδώ θα βρείτε υποδείγματα εντύπων αίτησης για ενημέρωση και προετοιμασία: Πρόσκληση 2021 Σήμα Ποιότητας (ESC 50) δείγμαΠρόσκληση 2021 Έργα εθελοντισμού (ESC 51) δείγμαΠρόσκληση 2021 Έργα αλληλεγγύης (ESC 30) δείγμα

Οι Οργανισμοί που έχουν προβεί στα πιο πάνω βήματα και έχουν εξεύρει εταίρους στα σχέδια όπου απαιτούνται, μπορούν να προχωρήσουν με την υποβολή αίτησης, όπως περιγράφεται στο τμήμα «Κάντε Αίτηση» της ιστοσελίδας.