Σημαντικά σημεία στον Οδηγό του Προγράμματος

Ο Οδηγός του προγράμματος περιέχει όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε για να υποβάλετε αίτηση. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ακόλουθα:

  1. Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου 2018 εάν έχει ήδη Σήμα Ποιότητας (Quality Label) ή έχει κάνει αίτηση για αυτό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 16ης Οκτωβρίου και εκκρεμεί.
  2. Για το 2018 δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους όρους χρηματοδότησης (funding rules) μεταξύ σχεδίων που υλοποιούνται στη χώρα του αιτητή (in-country projects) και σχεδίων που υλοποιούνται σε άλλη χώρα (crossborder projects)
  3. Οι οργανισμοί με σχέδια πρακτικής άσκησης ή εργασίας (traineeships or jobs) θα λαμβάνουν και εκείνοι χρηματοδότηση για οργανωτικά έξοδα (project management & activity costs),
    άλλα όχι για σκοπούς διαμονής/διατροφής ή αμοιβής του συμμετέχοντα.