Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) στην Κύπρο και το εξωτερικό

(Αποκεντρωμένη Δράση)

Τι είναι οι Δραστηριότητες Δικτύωσης και που στοχεύουν; Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης αποτελούν για τις Εθνικές Υπηρεσίες ένα εργαλείο μέσω του οποίου προωθούνται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του ΕΣΑ με στόχο την ποιοτική εφαρμογή του Προγράμματος αλλά και την ενίσχυση του αντίκτυπου του στην ευρύτερη κοινωνία.  

Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης στοχεύουν:

– Στην ποιοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) και στην κινητοποίηση οργανισμών και ατόμων για συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα

– Στην ανάπτυξη μίας κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων του ΕΣΑ με στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου του Προγράμματος,

 – Στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εγκεκριμένων οργανισμών να προσφέρουν ποικίλες κ ποιοτικές δραστηριότητες στους συμμετέχοντες του ΕΣΑ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν: Οι Δραστηριότητες Δικτύωσης (Networking Activities) απευθύνονται σε

 • νέους/νέες που έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων του ΕΣΑ και έχουν ήδη υλοποιήσει ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες στα πλαίσια του εν λόγω Προγράμματος,
 • μαθητές, φοιτητές, εθελοντές, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, μέντορες, άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας (youth workers),
 • οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί, κοινωνικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλοι) που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ΕΣΑ,
 • φορείς που δύναται να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στους τομείς του ΕΣΑ.

Τι στήριξη θα λάβω από την Υπηρεσία; Σε περίπτωση που επιλεγείς, η Εθνική Υπηρεσία (Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου) θα καλύψει ποσοστό του κόστους των μετακινήσεων σου (αεροπορικό εισιτήριο, εισιτήρια λεωφορείου κτλ), ενώ οι διοργανωτές θα σου παρέχουν τη διαμονή και τη διατροφή.   Πως μπορώ να συμμετάσχω;

 • Εγγράψου στην ιστοσελίδα του SALTO και υπόβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση σου.
 • Δες τη λίστα των τρέχουσων ευκαιριών που είναι αναρτημένη πιο κάτω

Τρέχουσες ευκαιρίες 

Get Transnational Get Solidarity, Ισπανία, 1-6 Ιουλίου 2019

Get Transnational is a 5 days training course about preparing, running and evaluating quality European Youth Projects for young people within ERASMUS + Programme and the European Solidarity Corps.

Get Transnational 2019 wants to contribute to the values and principles of ESC by incorporating and further fostering the solidarity dimension in the projects that participants will develop during the course.

The aim of this training course is to promote and develop European Youth projects in the field of Erasmus + and European Solidarity Corps (ESC), like Transnational Youth Initiatives or the so called, Solidarity Projects, while creating spaces to stimulate the spirit of entrepreneurship, creativity and solidarity among the group of participants.

The objectives of the course are:

 1. To match European partners who are interested in developing European Youth Projects with a strong solidarity dimension in order to cope with different challenges perceived by young people at national or international level.
 2. To create a meeting point for potential partners that would like to develop an European Youth Project through ERASMUS + Programme and ESC.
 3. To introduce EntreComp, a comprehensive competence framework, as a tool for young people to develop their entrepreneurial competences while implementing their own projects.
 4. To explore the European dimension on Solidarity of European youth projects.
 5. To foster the acquisition of different skills by participants, such as communication, teamwork, project management in international activities and networking.
 6. To develop specific proposals for future European youth projects: Transnational Youth Initiatives in the frame of ERASMUS Plus and Solidarity Projects in ESC.

Dates: 1 – 6 July 2019

Country: Spain

Application Deadline: 30 April 2019

More information, as well as the online application form can be found here 

External Evaluators Training, Μάλτα, 13-15 Μαΐου 2019

The aim of this NET Activity is to increase the competences of external evaluators of European Solidarity Corps projects with the aim of enhancing the assessment & the quality level of the applications submitted under the Solidarity Corps programme.

What is the aim of the Activity?

The main aim of the course is to facilitate the competences of the Evaluators when it comes to the assessment of applications under the New European Solidarity Corps programme. The Training aims to address certain key issues such as the differences to be found between the Erasmus+ and European Solidarity Corps Programmes how these differences effect the evaluation of the respective applications. Evaluators will also get the opportunity to express any issues that they have come across in their past experience in order for them to be addressed.

What are the specific objectives of the Activity?

 • Developing a common baseline/understanding for evaluating Corps applications based on the award criteria of the EC
 • Exchange of challenges/problems faced so far by the evaluators during their work
 • External evaluators’ needs that should be communicated to the NAs in order for the NAs to facilitate their work
 • Space for networking among the trainers so that they can communicate with each other for an exchange of opinion when faced with a situation during the evaluation of Corps’ applications
 • Understanding the funding rules: What costs are eligible?
 • Understanding the meaning of Solidarity Projects and participants’ involvement  how do they differ from youth exchanges or normal volunteering projects
 • Understanding the role and position of the coach described in the Programme Guide
 • Identifying the impact on the participant, community and the EU
 • Understanding the difference between the programmes

Who are the target groups of the Activity?

We are looking for External Evaluators for European Solidarity Corps Projects who are interested in developing their skills and knowledge when it comes to the process of assessing applications under the European Solidarity Corps Programme.

Dates: 13 – 15 May 2019

Country: Malta

Application Deadline: 29 March 2019

More information, as well as the online application form can be found at the following link: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/external-evaluators-training.7878/

Impact+, Seminar for Youth, Σλοβενία, 8-10 Απριλίου 2019

The seminar will equip participants with the skills to plan and implement impact assessment activities. Participants will learn how to use the Impact+ Exercise to explore, understand, prioritise and disseminate the impact of their activities.

The main aim of this training course is to introduce the tool and practically work through the steps involved in identifying, agreeing and measuring impact as well as discussing the theme of impact in Erasmus+ Youth in Action projects more widely. The seminar aims to contribute to the evidence-based analysis of project results. It will do this by equipping participants with the skills to plan and implement impact assessment activities. Ultimately, this will improve the quality of the evidence base for Erasmus+.

The main objectives are:

 • To help beneficiaries understand the concept of impact assessment.
 • To train beneficiaries so that they are able to identify their project impact and outcomes, develop suitable indicators, and identify suitable data sources.
 • To help beneficiaries use impact evidence in their dissemination by identifying relevant audiences, stakeholders and communication mechanisms.

The seminar will include a number of practical group exercises designed to familiarise participants with (i) the stages of the Impact+ Exercise and (ii) identifying and targeting relevant stakeholders. Participants will not complete the Impact+ Exercise for their project during the seminar.

The seminar will provide them with the skills to facilitate a discussion and complete the Exercise with their project partners. We intend to offer a short 1-2-1 support session to participants after the seminar to discuss individual project questions. This may involve advice or comments on work done to date by the project.

Participants will also be contacted 4-6 months after the seminar to participate in a research project about the impact of the seminar on individual and project impact assessment. Previous experience has shown that the workshop is most useful when introduced early in a project lifecycle, so it is dedicated to the participants, who are in an early stages of KA1, KA2 or KA3 projects. Participants should be new or relatively inexperienced in impact assessment / evaluation.

Dates: 8 – 10 April 2019

Country: Slovenia

Application Date: 10 March 2019

More information, as well as the online application form can be found at the following link: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/impact-seminar-for-youth.7855/