ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 30 Απριλίου 2019)

Α. Πίνακας αιτήσεων που απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
1 2019-2-CY02-ESC11-001570 SKE Avgorou “SUPPORT.TEAM.PEOPLE” Σχέδια Εθελοντισμού

B. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 2019-2-CY02-ESC11-001614 Filodasikos Syndesmos Agrou “Volunteering 4 Environment and Climate Change” Σχέδια Εθελοντισμού 53.646,00
2 2019-2-CY02-ESC11-001626 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS (KOKEN) LTD- LEMESOS “Social Connection” Σχέδια Εθελοντισμού 18.002,00
3 2019-2-CY02-ESC11-001599 KEY – Innovation in Culture Education and Youth “You make a life by what you give” Σχέδια Εθελοντισμού 27.408,00
4 2019-2-CY02-ESC11-001608 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD “OFFICE FORWARD” Σχέδια Εθελοντισμού € 16.220,00

ESC13 – Volunteering Partnerships – Annual

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
2019-2-CY02-ESC13-001571 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “UNITY – iOS (intelligent operating system) – Unity of interests objectives and standards” Συμπράξεις Eθελοντισμού – Ετήσια € 222.720,00
1. 2019-2-CY02-ESC13-001633 HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER “Youth for Hope” Συμπράξεις Eθελοντισμού – Ετήσια 85.085,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 13 Φεβρουαρίου 2019)

Α. Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2019-1-CY02-ESC11-001565 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Youth together for the forest of Xylokastro” Σχέδια Εθελοντισμού 7.722,00
2. 2019-1-CY02-ESC11-001480 ONE TERRENE INTERNATIONAL “Youth Entrepreneurialism” Σχέδια Εθελοντισμού 46.370,00
3. 2019-1-CY02-ESC11-001492 PLANBE PLAN IT BE IT “Youth Force Part II” Σχέδια Εθελοντισμού 22.633,00

ESC31 – Σχέδια Αλληλεγγύης

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2019-1-CY02-ESC31-001564 CCfos “ Make Music Nicosia 2019 – Teams of Volunteers ” Σχέδια Αλληλεγγύης 1.500,00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΩΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

 (1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων – 16 Οκτωβρίου 2018)

Α. Πίνακας αιτήσεων οι οποίες απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC11-001433 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “Echoes of the city” Σχέδια Εθελοντισμού Η οργάνωση έχει εγκριθεί Volunteering Partnership
2. 2018-1-CY02-ESC11-001430 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “Turtle Run” Σχέδια Εθελοντισμού Η οργάνωση έχει εγκριθεί Volunteering Partnership
3. 2018-1-CY02-ESC11-001431 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “World Wide Village 2019” Σχέδια Εθελοντισμού Η οργάνωση έχει εγκριθεί Volunteering Partnership

Πίνακας αιτήσεων που ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ESC11 – Σχέδια Εθελοντισμού

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC11-001436 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS KOKEN LTD “DETUP” Σχέδια Εθελοντισμού 76.00 18.782,00
2. 2018-1-CY02-ESC11-001428 SOCIAL POLICY AND ACTION ORGANIZATION “Let’s live Europe in a Cypriot rural area” Σχέδια Εθελοντισμού 70.00 31.696,00
3. 2018-1-CY02-ESC11-001438 Dance Gate Lefkosia-Cyprus LTD “DANCE FOR ALL – part 3” Σχέδια Εθελοντισμού 70.00 10.581,00
4. 2018-1-CY02-ESC11-001439 KIPRIAKOS ORGANISMOS KENTRON NEOTITAS (KOKEN) LTD- LEMESOS “YOUTHINVO” Σχέδια Εθελοντισμού 66.00 20.540,00
5. 2018-1-CY02-ESC11-001432 KEY – Innovation in Culture Education and Youth “Volunteering is a work of heart” Σχέδια Εθελοντισμού 65.00 24.714,00
6. 2018-1-CY02-ESC11-001425 NEOLEA GIA ANTALAGI KAI KATANOISI “Mission: Tradition” Σχέδια Εθελοντισμού 64.00 74.390,00
7. 2018-1-CY02-ESC11-001470 PLANBE PLAN IT BE IT “The Re-Imaginers” Σχέδια Εθελοντισμού 63.00 38.096,00
8. 2018-1-CY02-ESC11-001469 PLANBE PLAN IT BE IT “Volunteers on Tour: The village edition” Σχέδια Εθελοντισμού 67.00 43.860,00

ESC12 – Volunteering Partnerships

Σημ.: Το ποσό έκαστης αίτησης είναι το ενδεικτικό συνολικό ποσό της Σύμβασης, όπως έχει υπολογιστεί από την Υπηρεσία και θα απορροφηθεί μέσα από τις Ετήσιες Αιτήσεις για επιχορήγηση που θα υποβάλουν οι οργανώσεις για το 2019 και το 2020.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC12-001435 HFC HOPE FOR CHILDREN CRC POLICY CENTER “Youth for Hope” Volunteering Partnerships 78.00 185.000,00
2. 2018-1-CY02-ESC12-001437 POLITISTIKO ERGASTIRI AYION OMOLOYITON “UNITY-iOS (intelligent operating system) – Unity of interests objectives and standards” Volunteering Partnerships 70.00 440.000,00

ESC31 – Σχέδια Αλληλεγγύης

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΑΤΥΠΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1. 2018-1-CY02-ESC31-001426 ENIEA DIMOKRATIKI ORGANOSI NEOLEAS “Solidarity Project” Σχέδια Αλληλεγγύης 62.00 7.000,00

Πώς να υποβάλετε Ένσταση*

Εάν επιθυμείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης που λαμβάνεται, σε σχέση με την αίτηση για χρηματοδότηση ή τη συμφωνία επιχορήγησης, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία προσφυγής.

*Σημειώστε ότι μπορείτε να υποβάλετε ένσταση μόνο αν πιστεύετε ότι η Εθνική Υπηρεσία δεν έχει ακολουθήσει τις σωστές διαδικασίες, όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις σχετικές οδηγίες που δημοσιεύει η Εθνική Υπηρεσία.

Τι είναι η Ένσταση

Η Ένσταση ορίζεται ως το αίτημα για επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη από την Εθνική Υπηρεσία, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η Υπηρεσία δεν έχει ακολουθήσει ορθά τις διαδικασίες για την βαθμολόγηση ή / και στη παροχή ανατροφοδότησης/σχολίων πάνω σε απορριφθείσα αίτηση σας, ή στον υπολογισμό του τελικού ποσού της επιχορήγησης εγκεκριμένης σας αίτησης. Για σκοπούς παροχής έννομης προστασίας, έχει οριστεί συγκεκριμένη διαδικασία προσφυγής, όπου απαιτείται από όσους προσφεύγουν σε Ένσταση, να δηλώνουν ρητά τα σημεία των διαδικασιών που πιστεύουν ότι δεν έχουν εφαρμοστεί από την Υπηρεσία και για τα οποία υποβάλλεται η Ένσταση.

Πότε πρόκειται για Ένσταση και πότε για Παράπονο

Αν κατά την Ένσταση δεν υποβληθούν συγκεκριμένα τεκμήρια ή απλά εκφράζεται δυσαρέσκεια σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων ή των τελικών απολογισμών, η Εθνική Υπηρεσία θα εκλαμβάνει την Ένσταση ως Παράπονο και θα προβαίνει στους ανάλογους χειρισμούς. Για να υποβάλετε παράπονο, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν Ένσταση

Αιτητές

Για τους αιτητές σχεδίων του Erasmus+: Νεολαία (δηλαδή για το πρόσωπο ή τον Οργανισμό που υποβάλλει σχέδιο στην Εθνική Υπηρεσία), Ενστάσεις θα εξετάζονται σε περιπτώσεις όπου ένα σχέδιο έχει απορριφθεί. Σημειώστε ότι η απόφαση για την αίτηση σας (δηλαδή αν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε) μπορεί να αλλάξει μόνο σε περιπτώσεις όπου έγινε διοικητικό σφάλμα από μεριάς της Υπηρεσίας ή όπου οι δημοσιευμένες διαδικασίες δεν έχουν εφαρμοστεί με λεπτομέρεια. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές πληροφορίες που δεν είχαν περιληφθεί στην αίτηση εξαρχής.

Δικαιούχοι

Για τους Δικαιούχους σχεδίων του Erasmus+: Νεολαία (δηλαδή για το πρόσωπο ή τον Οργανισμό που πρόκειται να υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης που εκδόθηκε από την Εθνική Υπηρεσία), Ενστάσεις που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης θα εξετάζονται σε περιπτώσεις που πιστεύεται ότι έχουν γίνει λανθασμένοι υπολογισμοί. Σημειώστε ότι η απόφαση της Υπηρεσίας για το ύψος της επιχορήγησης θα επανεξετάζεται μόνο όταν έχει γίνει κάποιο διοικητικό λάθος ή σε περιπτώσεις όπου οι ειδικοί όροι και τα παραρτήματα της συμφωνίας επιχορήγησης δεν έχουν τηρηθεί.

Πότε να υποβάλετε Ένσταση

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο μία Ένσταση για κάθε αίτηση ή σχέδιο σε κάθε φάση της διαδικασίας, δηλαδή είτε κατά την αξιολόγησης της αίτησης ή κατά την αξιολόγηση του τελικού απολογισμού του σχεδίου. Αν το σχέδιο σας μπει σε λίστα αναμονής, δεν υπάρχει επιπρόσθετη ευκαιρία για Ένσταση.

Πώς να υποβάλετε Ένσταση

Όλες οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, κατεβάζοντας και συμπληρώνοντας τη «φόρμα υποβολής Ένστασης». Η συμπληρωμένη φόρμα, πρέπει ακολούθως να υποβάλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς στην Εθνική Υπηρεσία. Το χρονοδιάγραμμα υποβολής Ένστασης έχει ως ακολούθως:

  • Για Ενστάσεις πάνω στις αιτήσεις που έχουν κοπεί στο στάδιο της επιλεξιμότητας:
    • Μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της απόφασης από την Εθνική Υπηρεσία
  • Για Ενστάσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη απόφαση από την Εθνική Υπηρεσία:
    • μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της απόφασης από την Εθνική Υπηρεσία
  • Για Ενστάσεις που είναι πιο πολύπλοκες:
    • Μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδο των διαδικασιών εξέτασης τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία θα σας ενημερώνει για το χρονοδιάγραμμα και θα γίνεται προσπάθεια να ενημερώνεστε για τη λήψη της Ένστασης από την Υπηρεσία την ίδια ημέρα. Ο χειρισμός των Ενστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Υπηρεσίες